fbpx
News update

ย้ำ! จัดงานสงกรานต์ อนุญาตเฉพาะจัดประเพณีวิถีไทย พบพฤติกรรมไม่เหมาะสมแจ้งสายด่วน 1765

Onlinenewstime.com : นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ ศบค. เห็นชอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 แบบวิถีใหม่ โดยได้ย้ำให้กระทรวงวัฒนธรรม เร่งสร้างความเข้าใจว่าการจัดกิจกรรม อนุญาตให้จัดเฉพาะประเพณีการละเล่น การแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อาทิ การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทำบุญตักบาตร ได้เท่านั้น ไม่ได้อนุญาตจัดการเล่นน้ำ หลังพบมีการเผยแพร่ข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดกับประชาชน

ย้ำทุกพื้นที่จัดกิจกรรมต้องขออนุญาตจาก คกก.โรคติดต่อประจำจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จัดจุดคัดกรอง และลงทะเบียนเข้าออกผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ จำกัดจำนวนผู้เข้าชม ร่วมกิจกรรมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากาก และพกเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลาที่ร่วมงาน

ในพื้นที่ส่วนกลางได้ประสานงาน กทม. แจ้งแนวทางทุกเขตไม่ให้เล่นสาดน้ำ ฉีดวัคซีน 3 เข็ม ATK เป็นลบ 72 ชั่วโมง ที่จะมีการจัดงานบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยจะมีสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดงาน

พร้อมกันนี้ ยังมีสายด่วน 1765 เปิดรับแจ้งพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมด้วย

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

error: Content is protected !!