fbpx
News update

ม.มหิดล จัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565 “WE’RE BACK AND WHAT’S NEXT”

Onlinenewstime.com : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดลประจำปีการศึกษา 2565 ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมต้อนรับน้องๆ นักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้ามาสัมผัสบรรยากาศสถานที่การเรียนการสอน และเยี่ยมชมคณะ/หลักสูตรที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดลประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิดหลัก “WE’RE BACK AND WHAT’S NEXT” ทั้ง Onsite (แสดงผล ATK) และ Online

วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรม “งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จักกับคณะและหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีรายละเอียดครอบคลุมทั้งในเรื่องเกณฑ์การรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา รวมทั้งแนวทางในการประกอบอาชีพต่างๆ หลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งสามารถเลือกเยี่ยมชมได้ตามคณะที่สนใจ

พร้อมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเป็นเวทีกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้

ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษแนะนำการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม เทคนิคเตรียมตัวสอบ และจัดทำ  Portfolio เพื่อยื่นประกอบการพิจารณาคัดเลือกศึกษาต่อ กิจกรรมถาม-ตอบปัญหาและข้อสงสัย

พร้อมเยี่ยมชมภูมิทัศน์ เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และภาคภูมิใจในความเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่จะมาสร้างความเพลิดเพลิน พร้อมรอยยิ้ม และความประทับใจกลับไป

สำหรับกิจกรรม Onsite ที่น่าสนใจ ซึ่งจัดขึ้นตามคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปีนี้มีถึงกว่า 200 รายการ ได้แก่ “จุลชีววิทยา : ไวรัสอยู่ตรงไหนให้เอาปากกามาวง”, “คณิตศาสตร์ : พรุ่งนี้จะมีผู้ติดเชื้อเท่าไร”, “ชีววิทยา : มา..อาจารย์จะผ่าให้ดู”,

“เคมี : Resin น่ารู้ พอลิเมอร์น่ารัก”, “กายวิภาคศาสตร์ : Anatomy ทะลุจอ”, “พิษวิทยา : น้ำที่ถือนั้นสะอาดจริงหรือ”

“ชีวนวัตกรรม : ต้นไม้ไทยไปอวกาศ กลับจากสถานีอวกาศนานาชาติแล้วสบายดีไหม”, “นิติวิทยาศาสตร์ : คราบเลือดล่องหน / สืบจากลายนิ้วมือ”, “เทคโนโลยีชีวภาพ : micro “green” micro “ใจ”,

“สรีรวิทยา : พลังยอดมนุษย์”, “การออกแบบเชิงพาณิชย์สำหรับผู้พิการ”, “ล่ามภาษามือ”, “กิจกรรมอ่านข่าวภาษาอังกฤษ”, กิจกรรมเขียนพู่กันจีน” ฯลฯ

ติดตามรายละเอียดพร้อมลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกหน้างานได้ที่ https://mahidol.ac.th/openhouse/2022/

error: Content is protected !!