fbpx
Breaking News

มอบเจลแอลกอฮอลส์สำหรับล้างมือ ต้านภัยโควิด ให้รพ.สต.นาโหนนน้อย อุบลฯ

bnf

Onlinenewstime.com : บริษัท บีเอ็นเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ เซไค โนะ ยามะจัง, อิคโคฉะ ราเมน, อุชิดายะ ราเมน, โมโมทาโร่ ราเมน และโมโมคาเฟ่ ในฐานะภาคเอกชนที่มีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและสังคมไทย ระดมพลังจิตอาสา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อฝ่าฝันวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือ ด้วยการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบรนด์มารุอิ (Marui) จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

โดยจะนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา ความขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ และใช้ทำความสะอาดมือ เพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ธนน วีอารยะ ประธาน เปิดเผยว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ของภาครัฐบาล ที่บริษัทฯ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค โดยจะเน้นการทำงานแบบครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

ปัจจุบันมีอาสาสมัครประมาณ 30 คน ที่อาสาออกไปช่วยเหลือ ตรวจคัดกรอง ประเมินสภาวะสุขภาพ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป และในอนาคต บริษัทฯ ก็พร้อมจะส่งมอบความช่วยเหลือไปยังตำบลต่างๆ ที่มีความต้องการต่อไป”

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!