fbpx
Breaking News

มอบเงิน 5 แสนบาทให้มูลนิธิดวงประทีป ช่วยเหลือชุมชนคลองเตย สู้โควิด-19

ivl give Mrs. Prateep Ungsongtham Hata

Onlinenewstime.com : มูลนิธิไอวีแอลมอบเงิน 500,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิดวงประทีป ในการช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ ของผู้คนในชุมชนคลองเตย ที่ประสบความยากลำบาก ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเขื้อ บริเวณทางเข้าของชุมชนคลองเตย ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยกว่า 200,000 คน และนำไปจัดหาถุงยังชีพ บรรจุของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ที่ว่างงาน เนื่องจากเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดกว่า 300 ครอบครัว นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการจ้างงานชั่วคราวเพิ่ม 25 ตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อทำอาหารและแจกจ่ายของใช้จำเป็นเพื่อสุขอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมทั้งเด็กๆ ในชุมชน


นางสุจิตรา โลเฮีย ประธานมูลนิธิไอวีแอล กล่าวว่า “การสนับสนุนความช่วยเหลือให้แก่มูลนิธิดวงประทีปครั้งนี้ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของมูลนิธิไอวีแอล ในการส่งเสริมสาธารณประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือแก่สังคม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้ ถือเป็นวิกฤตการณ์ใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อตลาดแรงงานอีกด้วย เราตระหนักถึงความสำคัญ ของความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ดียิ่งขึ้น มูลนิธิไอวีแอล จึงมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของชุมชนในสถานการณ์อันยากลำบากนี้”

นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้ง และเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า “เราขอขอบคุณมูลนิธิไอวีแอลเป็นอย่างยิ่งที่ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชุมชนคลองเตยในสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากพบว่ามีคนจำนวนมากในชุมชนคลองเตยถูกเลิกจ้างงาน กระทบกับความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว

โดยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไอวีแอลนี้ จะได้นำไปจัดหาของใช้จำเป็นและผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย เพื่อมอบให้กับผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กๆ ในชุมชน ทั้งนี้ มูลนิธิไอวีแอลและมูลนิธิดวงประทีป พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนคลองเตย ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก เนื่องจากมีผู้อยู่อาศัยกว่า 200,000 คน และผู้คนจำนวนมากกำลังประสบด้านความเป็นอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้”

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!