fbpx
Breaking News

ภัยไซเบอร์ หลอกแฮกไลน์ !! มิจฉาชีพใช้ไลน์เราไปหลอกให้เพื่อนๆโอนเงินให้

www.onlinenewstime.com : อาจารย์ปริญญา หอมเอนก  ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กล่าวเตือนภัยไซเบอร์อีกรูปแบบ ที่แฝงมากับข้อความในแอพพลิเคชั่นไลน์ “LINE” มีวัตถุประสงค์เพื่อแฮกไลน์ จากนั้นมิจฉาชีพจะใช้ไลน์เราไปหลอกให้เพื่อนๆโอนเงินให้

สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นมานั้น “ทำให้เรางานเข้า เป็นการหลอกลวงเพื่อนๆโดนกันไปหลายท่านแล้วครับ”

พร้อมกล่าวแนะนำถึงวิธีการป้องกัน ไม่ให้มิจฉาชีพแฮกไลน์ของเราได้ ว่า

“ อย่าหลงไปกดลิงค์ แล้วเข้าไป login Facebook มิจฉาชีพจะหลอกถาม username และ password ซึ่งปกติหลายท่านจะใช้เบอร์โทรเป็น username หรือ ใช้ email เป็น username และ มักจะใช้ password เดียวกับ email

จากขั้นตอนดังกล่าวนั้น จะทำให้มิจฉาชีพเข้าไปอ่าน email และ reset LINE password ได้

วิธีป้องกันการแฮก

อาจารย์ปริญญา ให้คำแนะนำถึงวิธีการป้องกันไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงว่า
“ควรป้องกันโดยทำ two factor authentication ที่ email ของท่านด่วนก่อนถูกแฮกในกรณีดังกล่าว”

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!