fbpx
News update

พิษ “พาสสปอตทักษิณ” มติสนช.ถอดถอน “สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล”

มติสนช.ด้วยคะแนนเสียง 231 ต่อ 4

ถอดถอน “สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล”ตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี เซ่นพาสสปอตทักษิณ

กรณีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา  น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. แถลงปิดสำนวนคดี ยืนยันว่า การออกหนังสือเดินทางให้บุคคล จะต้องยึดระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านั้นอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือ ห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือไม่

เช่นเดียวกับนายทักษิณ ชินวัตร จึงชัดเจนว่าอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหลายคดีตั้งแต่ ปี 2551 ดังนั้นการที่นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล  อดีตรมว.ต่างประเทศ มีคำสั่งออกหนังสือเดินทางให้นายทักษิณ ภายในวันเดียว แสดงให้เห็นว่าเป็นการเร่งรัดดำเนินการ โดยไม่ทำตามระเบียบของกระทรวง

มาถึงวันนี้ (30 มีนาคม 2560)  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีการนัดลงมติกรณี ป.ป.ช. ยื่นถอดถอนนายสุรพงษ์   ที่ออกหนังสือเดินทางให้นายทักษิณ โดยมิชอบนั้น  ปรากฏว่า มติสนช. ด้วยคะแนนเสียง 231 ต่อ 4 เสียงให้ถอดถอนนายสุรพงษ์ ออกจากตำแหน่ง อีกทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปีด้วย

เส้นทางการเมือง “สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล”

สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล  เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่  และอยู่ในสนามการเมืองมานาน โดยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคกิจสังคม แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง (พ.ศ. 2529)

ต่อมา สังกัดพรรคการเมืองประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ (2539-2549) ไทยรักไทย (2549-2550) พลังประชาชน (2550-2551) และเพื่อไทย (2551-ปัจจุบัน)

ส่วนตำแหน่งทางการเมือง เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย อดีตประธานกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร อดีตประธานที่ปรึกษาศอ.รส. ในรัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

error: Content is protected !!