fbpx
News update

พาณิชย์ เปิดตัว ‘SMART LOCAL by DBD’ ช่วยให้สินค้าชุมชน ขยายตลาดสู่ผู้บริโภคยุคใหม่

Onlinenewstime.com : กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการสินค้าชุมชนต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด SMART LOCAL by DBD : สร้างจุดเด่นและความแตกต่างให้สินค้าชุมชน ขยายตลาดสู่ผู้บริโภคยุคใหม่ เน้นพัฒนาสินค้า 4 ประเภท SMART LOCAL SHOP ช้อปฟิน ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น SMART LOCAL BCG สร้างสรรค์สินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ SMART LOCAL Trader สร้างนักการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และ SMART LOCAL HERB คัดสรรสมุนไพรไทยตอบโจทย์ผู้บริโภค

คิ๊กออฟ!! กิจกรรมแรก SMART LOCAL SHOP by DBD คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนชั้นยอด มาให้เลือกช้อปผ่านห้างโลตัส (Lotus’s) 15 สาขา ทั่วกรุงเทพ/ปริมณฑล และบนแพลตฟอร์ม Shopee 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 23 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ คาด!! สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 50 ล้านบาท

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าชุมชนของไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชุมชน ทั้งการประกอบธุรกิจและรายได้ที่ได้รับเป็นอย่างมาก ฉะนั้นเมื่อสถานการณ์ฯ เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง จึงต้องรีบช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน”

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ยกระดับศักยภาพสินค้าชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด SMART LOCAL by DBD : สร้างจุดเด่นและความแตกต่างให้สินค้าชุมชน ขยายตลาดสู่ผู้บริโภคยุคใหม่ 

โดยแคมเปญฯ ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ยกระดับ สร้างจุดเด่น และความแตกต่างให้แก่สินค้าชุมชน ขยายตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ครอบคลุม 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กินดี (อาหารและเครื่องดื่ม) อยู่ดี (ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก) ดูดี (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สวยดี (สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)

เน้นเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ สร้างงานในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยกระตุ้นตลาดสินค้าชุมชน ขยายโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของแต่ละท้องถิ่น”

อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “SMART LOCAL by DBD ในปี 2565 จะเปิดตัว 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย  SMART LOCAL SHOP คัดสรรสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพทางการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ภายใต้แคมเปญ ‘ช้อปฟิน ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น’ 

SMART LOCAL BCG จุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ปรับเพื่อเปลี่ยนให้เกิดการรักชุมชน รักษ์โลก โดยนำแนวคิด BCG-Economy Model ไปพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า รองรับกระแสการบริโภคยุคใหม่

SMART LOCAL Trader พัฒนานักการค้าสินค้าชุมชนให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้า/เชื่อมโยงสินค้าพื้นถิ่นไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย

และSMART LOCAL HERB คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่โดดเด่นในแต่ละพื้นที่ นำมาสร้างเรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ (Story telling) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ออกกำลังกาย”

“กิจกรรมแรกที่คิ๊กออฟ คือ SMART LOCAL SHOP by DBD คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนชั้นยอดมาให้เลือกช้อปผ่านห้างโลตัส(Lotus’s) 15 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 6 สาขา  ได้แก่ สุขาภิบาล 1 ลาดพร้าว มีนบุรี พระราม 1 พัฒนาการ บางนา-ตราด 

จังหวัดนนทบุรี 4 สาขา ได้แก่ นครอินทร์ บางใหญ่ บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง จังหวัดปทุมธานี 3 สาขา ได้แก่ รังสิตคลอง 4 รังสิตคลอง 7 บางกระดี

และจังหวัดนครปฐม 2 สาขา ได้แก่ นครชัยศรี และนครปฐม จัดต่อเนื่องกว่า 30 ครั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก Lotus’s ในการเลือกสาขาพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ ณ สาขาที่จัดงาน

โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายมีทั้งประเภท อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สินค้าฮาลาล รวมทั้ง สินค้ารักษ์โลก ฯลฯ ขณะเดียวกันยังจัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นการซื้อและส่งเสริมการขาย เช่น กิจกรรมกล่องสุ่ม ซุปเปอร์คุ้ม และกิจกรรมนาทีทอง สินค้าราคาพิเศษ”

“สำหรับผู้บริโภคที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ กรมฯ ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์ Shopee จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าพื้นถิ่นไทยที่ผ่านการคัดสรรจากกรมฯ กว่า 100 ร้านค้า พร้อมมอบโค้ดส่วนลด 15% นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้จัดจำหน่าย กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และแพลตฟอร์มออนไลน์กับกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าพื้นถิ่นไทย จำนวนกว่า 100 ราย อีกด้วย”

“นอกจากการขยายช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการสินค้าพื้นถิ่นแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด” โดยร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้าพื้นถิ่นไทย พร้อมปรับตัวในการรับชำระค่าสินค้าผ่านการสแกนซื้อสินค้า โดยใช้แอปพลิเคชั่น แม่มณี Social Commerce เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน”

“ระยะต่อไป กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรรายอื่น  เช่น ห้าง BIG C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ แม็คโคร และ MBK 

รวมทั้ง แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียง เช่น JD Central ฯลฯ ในการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นจำหน่าย เป็นการขยายช่องทางการตลาด กระตุ้นยอดขาย สร้างการรับรู้และการจดจำผลิตภัณฑ์ฯ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”

“ทั้งนี้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงฯ มีการเปิดตัวกิจกรรม SMART LOCAL SHOP by DBD อย่างเป็นทางการ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์

โดยคาดการจัดงานฯ ดังกล่าว จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 50 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย ร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าชุมชนของไทย โดยสามารถอุดหนุนสินค้าได้ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2565 ณ Lotus’s 15 สาขา และบนแพลตฟอร์ม Shopee เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจประเทศทั้งระบบ” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร : 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และ e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.th

error: Content is protected !!