fbpx
News update

พาณิชย์’ จับมือ 13 พันธมิตร ลงพื้นที่ภาคอีสาน เดินหน้าเสริมทัพจัดงาน “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย”

Onlinenewstime.com : รมช.สินิตย์ ลงพื้นที่ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2565 พบปะผู้ประกอบการค้าส่ง-ปลีก ในงานสัมมนา ‘ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย’ ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ดำเนินการการพัฒนาผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจทุกระดับ

โดยเฉพาะธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น (Local Economy) ที่มีบทบาทในการตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนขั้นพื้นฐาน ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จึงถือเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจภูมิภาค ช่วยขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”

“กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสานความร่วมมือกับ 13 หน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย” ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ

เตรียมความพร้อมยกระดับการพัฒนาเป็นสมาร์ทโชวห่วย ซึ่งครอบคลุมหลายมิติ เช่น การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าโชวห่วยให้ทันสมัยแต่คงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น การส่งเสริมให้โชวห่วยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจนเพิ่มโอกาส ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเครือข่ายพันธมิตรสมาร์ทโชวห่วย”

“กิจกรรมการสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

(1) การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในประเด็นจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น บัญชี/ภาษี การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสำหรับร้านค้า

(2) การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ เช่น สินค้าราคาพิเศษจากร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย บริการเสริมที่ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างจุดแข็งให้ร้านโชวห่วย เช่น ตู้เติมเงิน ตู้ให้บริการแบบหยอดเหรียญ ผู้ให้บริการระบบ POS และสถาบันการเงินที่เสนอแหล่งเงินทุนตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายย่อย”

“โดยปี 2565 กำหนดจัดงานสัมมนาฯ 12 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) ดังนี้ เดือนมีนาคม 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี กรุงเทพ และระยอง เดือนพฤษภาคม 4 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดยโสธร กาญจนบุรี นครสวรรค์ และลำพูน และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต นครราชสีมา ลำปาง อุดรธานี และตรัง”

“ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายในการพัฒนาสมาร์ทโชวห่วย ทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวน 3,000 ราย และคาดว่าผู้ประกอบการสมาร์ทโชวห่วยจะมีมูลค่าการขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 180 ล้านบาท” นายสินิตย์ กล่าวสรุป

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5986  www.dbd.go.th อีเมล : bizpromotion.dbd@gmail.com หรือ Facebook Page สมาร์ทโชวห่วย

error: Content is protected !!