fbpx
News update

พาณิชย์ชู “ขมิ้นชัน” จ.สุราษฎร์ธานีเป็น Superfood นำผู้จัดจำหน่ายสมุนไพรรายใหญ่ เชื่อมโยงตลาด สร้างโอกาสทางการค้า

Onlinenewstime.com : กระทรวงพาณิชย์ ชูความมหัศจรรย์ ‘ขมิ้นชัน’ จ.สุราษฎร์ธานี  ผลักดันเป็น Superfood “ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น” เชื่อมโยงตลาดขมิ้นชัน ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม ตอบโจทย์กระแสการดูแลสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย มั่นใจ สร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กลุ่มขมิ้นชัน จ.สุราษฎร์ธานี  

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกขมิ้นชัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกขมิ้นชันคุณภาพสูงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ พร้อมผลักดันให้ขมิ้นชันของ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่รับรู้ทั้งในและต่างประเทศ

พร้อมขับเคลื่อนตลาดเชิงรุก ร่วมกับกลุ่มผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ กลุ่มเวชพงศ์โอสถ โรงแรมวังใต้ จับมือเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ขายกับชุมชนแหล่งขมิ้นชันบ้านตาขุน

กระตุ้นตลาดขมิ้นชันให้เติบโต มีผลผลิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เกิดการสร้างงาน และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ทันที

รมช.พณ.สินิตย์ กล่าวต่อว่า การส่งเสริมการตลาดให้แก่สมุนไพรขมิ้นชัน เน้นยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เนื่องจากขมิ้นชันเป็นสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด (Product Trend) ทั้งในและต่างประเทศ

สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามแนวคิด SMART LOCAL ‘ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น’ ยกระดับเป็น Superfood ของไทย ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตอบโจทย์กระแสการดูแลสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงสินค้าสู่ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจสปา เพิ่มความมั่งคั่งในภาคเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในทุกมิติการค้า

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน มูลค่ารวม 12,211 ล้านบาท และมีมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในประเทศปี 2565 สูงถึง 52,000 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร  0 2547 4445 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th และ Facebook Fanpage : SMART Local by DBD 

error: Content is protected !!