fbpx
News update

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์ “น้ำท่วมใน 5 จังหวัด” และเกิดวาตภัยในจังหวัดราชบุรี ประสานจังหวัดดูแลประชาชน เร่งคลี่คลายสถานการณ์

Onlinenewstime.com : 4 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ล่าสุดยังคงมีน้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และปทุมธานี รวม 19 อำเภอ 141 ตำบล 598 หมู่บ้าน

และเมื่อวานนี้ (3 ก.ย. 65) ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 10 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ ได้ประสานจังหวัดดูแลผู้ประสบภัย และระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลพายุหมาอ๊อน” (MAON) ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ที่ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขามีปริมาณมากขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล

รวมถึงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 – 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ โดยสถานการณ์ล่าสุดในวันที่ 4 กันยายน 2565 ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และปทุมธานี รวม 19 อำเภอ 141 ตำบล 598 หมู่บ้าน ดังนี้

1. อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ รวม 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 157 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

2. นครนายก น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์ รวม 18 ตำบล 24 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,088 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

3. พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะหัน อำเภอท่าเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอนครหลวง รวม 97 ตำบล 488 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 17,326 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

4. อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอป่าโมก รวม 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 297 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

และ 5. ปทุมธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 64 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,926 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

นอกจากนี้ เมื่อวานนี้ (3 ก.ย. 65) ได้เกิดสถานการณ์วาตภัยขึ้นในพื้นที่ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 10 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง และจะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

error: Content is protected !!