fbpx
News update

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 12 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งดูแลช่วยเหลือประชาชน

Onlinenewstime.com : 22 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานช่วงวันที่ 15-22 ส.ค.65 มีพื้นที่รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม 26 จังหวัด 71 อำเภอ 178 ตำบล 583 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 13,532 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย สูญหาย 1 ราย ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 12 จังหวัด 28 อำเภอ 95 ตำบล 339 หมู่บ้าน บางพื้นที่ระดับน้ำยังทรงตัว ประสานพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง

โดยตั้งแต่วันที่ 15 – 22 สิงหาคม 2565 ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 26 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร ลำพูน ตาก นครสวรรค์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ทุกดาหาร บึงกาฬ ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง รวม 71 อำเภอ 178 ตำบล 583 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 13,532 ครัวเรือน

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ แพร่ พิษณุโลก พะเยา น่าน อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยะยา และอ่างทอง รวม 28 อำเภอ 95 ตำบล 339 หมู่บ้าน บางพื้นที่ระดับน้ำยังทรงตัว แยกเป็น

1) เพชรบูรณ์ เกิดน้ำท่วมใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก รวม 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

2) อุตรดิตถ์ เกิดน้ำท่วมใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำปาด และอำเภอท่าปลา รวม 8 ตำบล 40 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 311 ครัวเรือน

3) แพร่ เกิดน้ำท่วมใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอร้องกวาง และอำเภอเมืองแพร่ รวม 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

4) พิษณุโลก เกิดน้ำท่วมใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ รวม 9 ตำบล 26 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 486 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

5) พะเยา เกิดน้ำท่วมใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงม่วน อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงคำ อำเภอ แม่ใจ และอำเภอดอกคำใต้ รวม 18 ตำบล 42 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2 ครัวเรือน

6) น่าน เกิดน้ำท่วมใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ้านหลวง และอำเภอนาน้อย รวม 4 ตำบล 24 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน

7) อุบลราชธานี เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ชุมชนวังแดง เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี รวม 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 26 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

8) ขอนแก่น เกิดน้ำท่วมในอำเภอแวงน้อย รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 34 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

9) อุดรธานี เกิดน้ำท่วมในอำเภอเมืองอุดรธานี รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

10) ปราจีนบุรี เกิดน้ำท่วมในอำเภอกบินทร์บุรี รวม 1 ตำบล 21 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 23 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

11) พระนครศรีอยุธยา เกิดเกิดน้ำล้นตลิ่งจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร และอำเภอบางปะหัน รวม 44 ตำบล 193 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5,286 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

12) อ่างทอง เกิดน้ำท่วมในอำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 51 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว จะได้เร่งสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

error: Content is protected !!