fbpx
News update

บียอนด์ฯ เปิดหลักสูตรใหม่ โครงการ Adaptive Leadership Series

Onlinenewstime.com : ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้นำด้านการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนระดับประเทศ เปิดหลักสูตรใหม่! โครงการ Adaptive Leadership Series ในงาน Thailand HR Day  

พร้อมพัฒนาผู้นำยุคใหม่อย่างเร่งด่วน และเร่งแผนพัฒนาศักยภาพของที่ผู้นำยุคใหม่ พร้อมหลักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ 10:20:70  เป็นแห่งแรกเมืองไทย สู่การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพเกินร้อย ให้องค์กรมีการเติบโตอย่าง มั่นคง ยั่งยืนในยุคดิจิทัล  

โดยมีนายศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ นางปัทมาวลัย รัตนพล  นางสาวพัชรพรรณ ขุนวงษ์  ร่วมแสดงความยินดีฯ ณ ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมการพัฒนาคนองค์กรสู่อนาคตใหม่ในธุรกิจยุคดิจิทัลไปกับ Beyond Training  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.Beyondtraining.in.th

error: Content is protected !!