fbpx
News update

นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ

onlinenewstime.com : อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จัดนิทรรศการ “ห้องทดลองของพ่อ” เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ พระราชวินิจฉัย ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่าน “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ซึ่งตั้งอยู่ใน “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต”

พระราชวังแห่งพระราชา ที่ไม่เหมือนที่ไหนบนโลก และเปรียบดั่ง “ห้องทดลอง” ของพ่อที่ใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า แก้ปัญหา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาทดลอง มุ่งหามิติใหม่แห่งภูมิปัญญา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน

จาก”ห้องทดลอง” ได้กลายและเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่มีหลากผลิตภัณฑ์ อาทิ นมสวนจิตรลดา …

มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับนมมากมาย ทั้งนมผงหวาน เนยแข็ง ทอฟฟี่นมสด และนมอัดเม็ด ซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงอาหารหลากหลายเมนูจากนมที่ใช้นม จากโครงการส่วนพระองค์ ฯ มาเป็นวัตถุดิบ

ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง สู่สบู่และเจลล้างมือ และทำความรู้จักกับ พืชในประเทศไทยที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการส่วนพระองค์ฯ ทดลองนำมาพัฒนาเป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ภาวะน้ำมันขาดแคลนและราคาพืชตกต่ำ

ผ่านการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปพืช เป็นแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน จากนั้นลงมือทำสบู่บำรุงผิว และเจลล้างมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแอลกอฮอล์ ในหน่วยทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง และนำกลับบ้านไปใช้ได้จริง

ทั้งนี้ผู้สนใจชมงานได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 17.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 (Dazzle zone) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

error: Content is protected !!