fbpx
News update

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน สวัสดีปีใหม่ไทย เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

Onlinenewstime.com : นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน ,นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์ เหรัญญิก,นายกอบกิจ ประดิษฐผลพานิช กรรมการ เข้าพบเพื่อขอพร สวัสดีปีใหม่ไทย และหารือการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งสองสมาคมฯกับนายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

ณ สำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชาชื่น 20) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

error: Content is protected !!