fbpx
News update

นวัตกรรม”เครื่องขึ้นรูปจานและถ้วยใบไม้” แพ็คเกจจิ้งรักษ์โลกนำใบไม้มาเพิ่มมูลค่า

www.onlinenewstime.com : กระแสต่อต้านการใช้ภาชนะโฟม และพลาสติกขยายวงกว้าง ไปสู่ความร่วมมือทั้งภาคธุรกิจ และภาคประชาชน วันนี้ “เวบไซต์ข่าวออนไลน์นิวส์ไทม์” ขอแนะนำทางเลือกอีกทางหนึ่ง สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการเลิกใช้ภาชนะโฟม หรือพลาสติก โดยมีโจทย์ในการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมเครื่องขึ้นรูปจานและถ้วยใบไม้ คือ เครื่องผลิตถ้วยและจานใบไม้ งานสร้างสรรค์จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโฮ่ง (กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง) จังหวัดลำพูน สามารถนำใบไม้มาขึ้นรูปเป็นถ้วยได้อย่างสวยงาม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใบไม้ที่นำมาใช้ เพียงมีคุณสมบัติรูปทรงที่มีขนาดกว้าง เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูป และมีความหนา แข็งแรงต่อการเป็นภาชนะใส่อาหาร

“เครื่องขึ้นรูปจานและถ้วยใบไม้”

ส่วนสนนราคาอุปกรณ์เครื่องนี้อยู่ที่หลักพันเท่านั้น ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ ติดต่อโดยตรงได้ที่ กศน. บ้างโฮ่ง จ. ลำพูน เบอร์โทร. 080- 057- 9599

ไม่เพียงแค่ได้แพ็คเกจจิ้งเก๋ๆ สำหรับสินค้า แต่ยังได้มีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบรูปธรรม และยั่งยืนไปพร้อมๆกัน

กว่าจะมาเป็น “เครื่องขึ้นรูปจานและถ้วยใบไม้”

ที่มาจุดเริ่มต้นของการคิด “เครื่องขึ้นรูปจานและถ้วยใบไม้” ขึ้นมานั้น มาจากแนวคิดเพื่อตอบโจทย์โครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม”  ของนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สาธิตการทำ “ถ้วยใบไม้”

กอปรกับนโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษานอกโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ในการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชน ในเรื่องการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์

“โดยเราเห็นคุณค่าของการนำวัสดุในท้องถิ่นชุมชนมาใช้ประโยชน์ ทีเรามีใบไม้จากต้นกล้วย ต้นไม้นานาพรรณ และที่นี่เองก็มีป่าต้นสักอยู่จำนวนมาก เป็นที่มาของการคิด “เครื่องขึ้นรูปถ้วยใบไม้” ที่มีความสะดวก เรียบง่าย ราคาประหยัดขึ้นมา”

นางเยาวลักษณ์  โฟลค์เมอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง บอกกับ “เวบไซต์ข่าวออนไลน์นิวส์ไทม์” ถึง แรงบันดาลใจ พร้อมเปิดเผยอีกว่า นายวิทยา ริยะกาศ พนักงานภารโรง กศน.บ้านโฮ่ง เป็นผู้ที่ต่อยอด นำแนวคิดการออกแบบนั้นมาประดิษฐ์ “เครื่องขึ้นรูปถ้วยใบไม้”

ทั้งนี้หลังเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบ “เครื่องขึ้นรูปถ้วยใบไม้ รุ่น 3 อิน 1” ออกมาแล้ว ได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนอย่างดี

เร็วๆนี้เตรียมจะเปิดตัว “เครื่องขึ้นรูปจานใบไม้” ออกมาอีกรุ่น จากนั้นจะนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องขึ้นรูปจานและถ้วยใบไม้ ที่คิดค้นโดย กศน.บ้านโฮ่ง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เข้าจดทะเบียนสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง บอกว่า เพื่อเป็นการต่อยอด ให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จึงเป็นที่มาของการนำเครื่องขึ้นรูปถ้วยและจานใบไม้ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยนำรายได้ที่ได้มานั้น มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป

คลิป วิธีการทำถ้วยใบไม้จากเครื่องขึ้นรูปถ้วยใบไม้
error: Content is protected !!