fbpx
News update

ที่แรกในไทย Forward Labs พัฒนาหลักสูตร Blockchain Developer สำหรับมัธยมโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ร่วมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล ของประเทศ

Onlinenewstime.com : Forward Labs เทคสตาร์ทอัพสัญชาติไทย มุ่งสร้าง Impact Tech ที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน จับมือโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จ.ชลบุรี เตรียมเปิดหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา วิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และ คริปโทเคอร์เรนซี่ เพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็น นักพัฒนาซอฟต์แวร์บล็อกเชนและสมาร์ทคอนแทร็คในอนาคต

นายนิติ เรืองรัตนากร ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา กล่าวว่า “โรงเรียนของเรามุ่งพัฒนานักเรียนด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีโคดดิ้ง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

และ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างรวดเร็ว เช่นด้านการเงินหรือแม้แต่การนำบล็อกเชน เข้ามาช่วยในการติดตามตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  จึงเป็นจุดเริ่มต้น ที่โรงเรียนต้องการบรรจุหลักสูตรดังกล่าวเข้าไว้ในการเรียนระดับมัธยม ซึ่งก็เป็นการต่อยอดจากการเรียนโคดดิ้ง”

นายชานน จรัสสุทธิกุล Co-founder & CEO บริษัท ฟอร์เวิร์ด แล็บส์ ให้ความเห็นว่า “ทั่วทั้งโลกได้พิสูจน์แล้วว่าบริษัทที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกได้จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิเช่น Google, Apple, Microsoft, Amazon, ฯลฯ

แต่ประเทศไทยเรายังขาดบริษัทด้านเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ หากประเทศไทยเราจะก้าวให้หลุดจาก “ประเทศกำลังพัฒนา” จึงจำเป็นต้องมีบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เกิดแนวคิด ไอเดียใหม่ๆ ที่เหนือชั้นกว่าฝั่งอเมริกาและจีน การพัฒนาและปลูกฝังศักยภาพและแนวคิดเชิงตรรกศาสตร์

จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปูให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ยังเล็ก และโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ฝึกกระบวนความคิดและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล การคิดแบบเป็นเหตุและผลตั้งแต่ยังเด็ก จะช่วยส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ของเด็กและตัวเด็กเองจะสามารถค้นหาสิ่งที่เขาสนใจ สิ่งที่เขาชอบตั้งแต่ยังเด็กได้

การคิดแบบเป็นตรรกะนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพ และสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เด็กสามารถเลือกอนาคตของตัวเด็กเองได้อย่างเป็นเหตุและผล รวมถึงได้สัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะกลายเป็นถ้วยทองคำของประเทศชาติในอนาคต”

“ปัจจุบันสหรัฐฯ ได้มีการเพิ่มบล็อกเชน และ คริปโทเคอร์เรนซี่ เข้าไปในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งแล้ว วันนี้เทคโนโลยีดังกล่าวได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเงินและการลงทุน แต่ในระยะยาว คริปโทเคอร์เรนซี่ และ เงิน Fiat จะทำงานร่วมกันเพื่อชดเชยจุดอ่อน ของกันและกัน

ซึ่งก็เหมือนกับอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เกือบทั้งหมด (IoT) และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิต คริปโทเคอร์เรนซี่ จะถูกยอมรับในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในระบบชำระเงินออนไลน์เกือบทั้งหมดเพื่อชำระเงินและทำธุรกรรม

รวมไปถึงการกำหนดสิทธิในการร่วมลงทุนในโปรเจ็กต์ การปล่อยเงินกู้ การชำระค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน เราจึงมองว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องติดอาวุธ เพิ่มองค์ความรู้ให้เด็กไทยของเรามีความสามารถแข่งขันในตลาดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโกลบอล”

ผศ. ดร. อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน Co-founder & Advisor บริษัท ฟอร์เวิร์ด แล็บส์ กล่าวเสริมว่า “บล็อกเชนเข้ามามีอิทธิพลในวงการต่าง ๆ นอกเหนือจากแวดวงการเงินมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต อสังหาริมทรัพย์ เเละด้านการเกษตร

ซึ่งหลักสูตร Blockchain นี้ จะมีเนื้อหาที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมปลาย เข้าใจหลักการทำงานของ Blockchain Smart Contract ตลอดจนถึงการนำไปใช้งานจริง โดยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้การนำ usecase ที่มีการนำ Blockchain มาใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

รวมถึงความเข้าใจกระบวนการของ Decentralize Finance เเละการทำงานของ โปรโตคอลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน DAPP ตลาดแรงงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นตลาดที่มีความต้องการสูงและด้วยเทคโนโลยี IoTปัจจุบันที่ทำให้การทำงานนั้นไร้พรมแดน หลักสูตรนี้จึงเป็นการเปิดโอกาส สร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ ให้เติบโตในระดับโลกได้ รวมไปถึงร่วมผลักดันในการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ” 

error: Content is protected !!