fbpx
News update

ทำความรู้จักกับห้องปลอดฝุ่น

Onlinenewstime.com : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แชร์วิธีจัดเตรียม “ห้องปลอดฝุ่น” ซึ่งเป็นห้องที่จัดเตรียมไว้ก่อนที่ฝุ่นจะสูง เพื่อลดความเสี่ยงจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย

ข้อแนะนำดีดี สำหรับการทำห้องปลอดฝุ่นง่ายๆ ดังนี้

 • หลักการของห้องปลอดฝุ่น
  • ป้องกันฝุ่นจากภายนอกไม่ให้เข้าไปภายในห้อง
  • ป้องกันการสะสมฝุ่นตามผนังห้อง วัสดุหรืออุปกรณ์ และพื้นผิวห้อง
  • กำจัดอนุภาคของฝุ่นที่อยู่ภายในห้อง
  • ไม่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นภายในห้อง เช่น จุดธูป สูบบุหรี่
 • การเลือกและเตรียมห้องปลอดฝุ่น
  • เลือกห้องที่ห่างจากถนน พื้นที่ก่อสร้าง
  • เลือกห้องที่มีประตู – หน้าต่างน้อยที่สุด
  • นำสิ่งของที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นออกจากห้อง
  • ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดห้อง
  • ล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้สะอาด
 • การจัดสภาพแวดล้อม
  • ปลูกต้นไม้ดักฝุ่น
  • งดก่อฝุ่น เช่น เผาใบไม้ จุดธุป สูบบุหรี่
  • ดูแลถนน และบริเวณโดยรอบไม่ให้เกิดฝุ่น

เพื่อชีวิตที่ปลอดฝุ่น ปลอดภัย ปลอดโรค ไปด้วยกัน

error: Content is protected !!