fbpx
News update

ปราการต่อไป หลัง”ซีพี”ซื้อเทสโก้ โลตัส ไทย-มาเลเซีย สำเร็จ

Onlinenewstime.com : เป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์  ที่คนพูดถึงกันมาก สำหรับ “ซีพี” กับการดีลเทสโก้โลตัส ประเทศไทยและมาเลเซีย….แสนล้าน ที่ก้าวแรกนับว่าผ่านฉลุย แต่จากนี้ไปต้องฝ่าด่านอุปสรรคเล็กและใหญ่อีกนานัปการ

เริ่มจากด่านแรก ทันทีที่ดีลนี้จบลงอย่างสวยงาม สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ออกมาเคลื่อนไหวว่า “พร้อมพิจารณาการรวมธุรกิจของกลุ่มซีพีกับเทสโก้โลตัส” ด้วยว่า การรวมธุรกิจดังกล่าว เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ ที่อาจเข้าข่ายการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด ซึ่งในบทบาทการทำงาน กขค. ถือว่าเป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับรายงานข่าวของกลุ่มธุรกิจซีพี ประมูลซื้อขายธุรกิจเทสโก้โลตัสนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ขอชี้แจงว่าผู้ที่จะรวมธุรกิจดังกล่าว เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ อาจเข้าข่ายการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด จะต้องขออนุญาตรวมธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560

โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะรอการยื่นเอกสารการขออนุญาตรวมธุรกิจ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการแข่งขันทางการพิจารณา โดยจะต้องศึกษา วิเคราะห์ขอบเขตตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกหลายประเภท และศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ การแข่งขันทางการค้า รวมทั้งผู้บริโภค โดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะพิจารณาว่าเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรืออนุญาตแบบมีเงื่อนไขตามที่กฏหมายกำหนด ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการยื่นขออนุญาตรวมธุรกิจ กับทางสำนักงานฯ และหากมีความจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 15 วัน

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้มีการติดตามข่าวการรวมธุรกิจดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่การที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนของผู้ที่มีข่าวจะซื้อธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายใดบ้าง และรวมธุรกิจในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อาจมีผลต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และอาจจะมีผลต่อราคาซื้อขายธุรกิจดังกล่าว

อุปสรรคด่านต่อมาของซีพีกับการซื้อเทสโก้ โลตัส ไทย มาเลเซีย  คือการเคลื่อนไหวของ มูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย (BIOTHAI)

ทั้งนี้ด้วยบทบาทของมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย (BIOTHAI) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 จากการรวมตัวกันของ นักกิจกรรมทางสังคม เกษตรกร นักวิชาการ ข้าราชการ และสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ตระหนักในประเด็นความสำคัญ ปัญหา และทางออกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิชุมชน ความมั่นคง/อธิปไตยทางอาหาร เกษตรกรรม/การพัฒนาที่ยั่งยืน และการค้าที่เป็นธรรม

ที่ผ่านมา มูลนิธิชีววิถี มีการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเพจมูลนิธิชีววิถี ต่อประเด็นการครอบครอง เทสโก้ โลตัส ของกลุ่มซีพี ที่ส่งผลกระทบห่วงโซ่ของระบบเกษตรและอาหารของไทย ทั้งเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการรายย่อย รายกลาง อย่างต่อเนื่อง และเป็นระลอก

เริ่มจากการโพสต์ข้อความ ในวันที่ 8 มีนาคม 2563  ว่า “หากการซื้อกิจการเกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จ ซีพีจะกลายเป็นมหาอำนาจค้าปลีกและครอบครองส่วนโมเดิร์นเทรดซึ่งปัจจุบันซีพีมีสัดส่วนสูงถึง 50%แล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 75% !”

หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563  ที่มีข่าว ‘กลุ่มซีพี’ ซื้อ ‘เทสโก้โลตัส’ สำเร็จ ด้วยงบ 3.38 แสนล้านบาทนั้น เพจมูลนิธิชีววิถี โพสต์แสดงความคิดเห็น ถึงประเด็นห่วงโซ่ของระบบเกษตรและอาหารของไทย จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

โดยเห็นว่าการที่สินค้ากลุ่มอาหาร สัดส่วน 65% ถึง 80%  เป็นสินค้าหลักในช่องทาง โมเดิร์นเทรด กลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ต คอนวีเนียนสโตร์ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อระบบเกษตรกรรมและอาหารในอนาคต

คำประกาศของเทสโก้แห่งสหราชอาณาจักร ว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ชนะการประมูลกิจการเทสโก้โลตัสในประเทศไทยและมาเลเซีย ส่งผลทำให้เครือซีพีมีอิทธิพลเหนือระบบเกษตรและอาหารตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

จากนี้ไปการอยู่ร่วมกันของ “สังคม” และ “กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง” กับ “ธุรกิจ” จะเดินควบคู่กันไปในอนาคตได้อย่างไรนั้น  คงต้องติดตามถึงข้อตกลง ที่จะพบกันตรงกลางให้ได้ต่อไป

error: Content is protected !!