fbpx
News update

ดีป้าส่ง “แอพฟาร์มแคร์” ดูแลประชาชน ค้นร้านขายยามีเภสัชให้คำปรึกษา

Onlinenewstime.com : ปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเกือบทุกมิติในสังคม รวมถึงบริการทางด้านสุขภาพ กำลังจะเปลี่ยนภาพจาก การผูกติดกับร้านขายยา เมื่อเกิดอาการ ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ก็จะหาซื้อยาจากร้านขายยาใกล้บ้าน ที่มักพบเพียงเภสัชกรแขวนป้าย และให้คนเฝ้าร้าน ขายยาตามความเคยชิน โดยที่ไม่มีความรู้อะไรมากนัก

ด้วยเหตุผลนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในฐานะที่ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยหนึ่งในเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุน คือ ด้านสุขภาพ (HealthTech) ล่าสุดได้ให้ทุน Digital Startup เพื่อช่วยยกระดับการให้บริการที่ดี จากร้านขายยาคุณภาพ ผ่าน WebApp “PHARMCARE (ฟาร์มแคร์)”ตัวช่วยอัจฉริยะ ที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้า มุ่งมั่นส่งเสริมการบริการทางสุขภาพที่ดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน จึงได้เซ็นสัญญามอบทุนสนับสนุน ให้กับ PHARMCARE ซึ่งเป็น Digital Startup ด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ช่วยยกระดับการบริการสุขภาพที่ดี จากร้านขายยาคุณภาพ โดยประชาชนสามารถปรึกษาและรับคำแนะนำจากเภสัชกรที่มีความรู้ และประสบการณ์โดยตรง ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่ควรได้รับ

“PHARMCARE เป็นเหมือนผู้ช่วยแนะนำร้านขายยาคุณภาพ ในรูปแบบ Smart Healthy เพื่อให้เราค้นหา และเข้าถึงร้านขายยาที่ได้คุณภาพ มีเภสัชกรที่มีความรู้ พร้อมให้คำแนะนำ มีบริการด้านสุขภาพ ที่สามารถเช็คสุขภาพและวิเคราะห์โรคได้เบื้องต้น เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี

รวมถึงมีกิจกรรมทางสุขภาพ ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และยังเป็นการช่วยยกระดับร้านขายยา ที่นอกเหนือจากแค่การขายยาอีกด้วย”

นางสาวจินต์ณิภา ปัญญาวุฒิไกร ผู้ก่อตั้ง PHARMCARE กล่าวว่า พัฒนา Web App PHARMCARE ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วย ให้ประชาชนเข้าไปค้นหาร้านขายยาคุณภาพ ที่มีเภสัชกรให้คำแนะนำและมีบริการสุขภาพที่ดี โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ส่วนที่จัดทำในรูปแบบ WebApp เนื่องจาก ได้ทำการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ไม่คุ้นชินกับการโหลดแอปพลิเคชัน หรือบางครั้งพื้นที่ความจำเต็มไม่อาจดาวน์โหลดมาใช้งานได้

เว็ปแอพลิเคชั่น PHARMCARE จะมีเภสัชกรรมบริบาล ที่ได้รับการฝึกสอนมาในเรื่องของซักถาม สังเกตอาการ และการให้บริการ 10 โรคเบื้องต้น คือโรคที่คนส่วนใหญ่ จะเดินเข้าไปซื้อยาทานได้เองอยู่แล้ว แต่อาจไม่ได้รับคำปรึกษาหรือคำแนะนำที่ดี ทั้งนี้ จากการสำรวจจำนวนคนที่เดินเข้าร้านยาต่อปี อยู่ที่ประมาณ 310 ล้านครั้งทั่วประเทศ เฉลี่ยต่อคนที่เดินเข้าร้านขายยา 6-7 ครั้งต่อปี ในจำนวนนี้ อาจมีกว่าร้อยล้านครั้ง ที่เขาอาจไม่ได้รับคำปรึกษาที่มีคุณภาพเลย

สำหรับวิธีการใช้ เทคโนโลยีใน Web App PHARMCARE นั้น เพียงเปิดเว็บ https://pharmcare.co ก็จะขึ้นตำแหน่งร้านขายยา ที่อยู่ใกล้บริเวณที่เราอยู่โดยบอกเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร และเมื่อกดเข้าไปดูจะเห็นชื่อร้าน และชื่อของเภสัชกรผู้ให้บริการ ที่พร้อมให้คำปรึกษา มากกว่าการขายยาเพียงอย่างเดียว

“หลังจากเปิดให้บริการมา 5 เดือนแล้ว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แม้จะยังไม่ได้ทำการลาดอย่างเต็มรูปแบบ และเมื่อได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ depa Digital Startup Fund ระยะการก่อตั้งธุรกิจ (S2) เราจะนำไปขยายผลในการพัฒนาระบบ Platform และทำการตลาด เพื่อขยายการรับรู้ให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากร้านยาคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการเปิดรับร้านยาคุณภาพ เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของเราเพิ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ 70 ร้านยาในกรุงเทพ เราตั้งเป้าอยากขยายไปตามจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศในอนาคต”

นางสาวจินต์ณิภา กล่าวทิ้งท้ายว่า “PHARMCARE นอกจากจะเป็นผู้ช่วยในการค้นหาร้านยาคุณภาพใกล้บ้านได้แล้ว ยังช่วยปรับพฤติกรรมของคนที่มาใช้บริการด้วย จากที่เคยไม่สบาย แล้วหาซื้อยากินเอง ทั้งจากความเคยชิน และจากคำแนะนำของเพื่อน หรือซื้อจากที่เห็นในโฆษณา เปลี่ยนมาเป็นการได้รับคำปรึกษาจากเภสัชกรก่อน เหมือนมีหมอยาประจำตัว ที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพ และเมื่อประชาชนทุกคนอยากเข้าร้านขายยาคุณภาพที่มีเภสัชกรให้บริการที่ดี ก็จะกระตุ้นให้ร้านขายทั่วไป ตื่นตัวพร้อมที่จะปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น ประชาชนก็จะได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วย

error: Content is protected !!