fbpx
Breaking News

ดีป้าจับมือวีซ่าประเทศไทย ผลักดัน “เมืองอัจฉริยะไร้เงินสด” เต็มรูปแบบ

onlinenewstime.com : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) มุ่งผลักดันสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่าการลงนาม หนังสือแสดงเจตจำนง ในการร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมุ่งเน้นในด้าน เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) สำหรับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมไร้เงินสด ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย และร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้เกิดสังคมไร้เงินสด อย่างเต็มรูปแบบ ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์ ต่อการสร้างความเจริญเติบโต ให้กับผู้ประกอบการไทยแล้ว ยังจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ของประชาชนโดยรวมได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย เผยว่า วีซ่า มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับดีป้า ในการผลักดันพัฒนา ให้เกิดเมืองอัจฉริยะขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยพร้อมนำความเชี่ยวชาญ ในด้านการชำระเงินรูปแบบดิจิตอล และเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก มาประยุกต์เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคและหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย

โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือการนำเทคโนโลยีคอนแทคเลส (Contactless) ผนวกเข้ากับ IoT เพื่อยกระดับการชำระเงิน ในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่เชื่อมโยง ไร้รอยต่อ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งสำหรับผู้ให้บริการและผู้บริโภคในหัวเมืองใหญ่ทั่วโลก อาทิ ลอนดอน ซิดนีย์ นิวยอร์ค และสิงคโปร์

นอกจากนั้น ในฐานะผู้นำด้านการชำระเงินรูปแบบดิจิตอลระดับโลก วีซ่ายังพร้อมนำนวัตกรรมล่าสุด มาต่อยอดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ข้อมูล และอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย สำหรับการค้าข้ามพรมแดน

ทั้งในรูปแบบโมบายคอมเมิร์ซ (eCommerce) และเอ็มคอมเมิร์ซ (Mobile Commerce) สำหรับผู้บริโภคชาวไทย ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในยุคดิจิตอล ให้ความสำคัญ กับการพัฒนารูปแบบการใช้จ่าย อย่างยั่งยืนด้วยการออกแบบแนวทาง ที่สร้างความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย

โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีมีบทบาทเป็นอย่างมาก ในการยกระดับการใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น และสิ่งที่วีซ่าคำนึงเสมอก็คือ ความปลอดภัยทางด้านการเงิน เพราะการใช้จ่ายที่สะดวกขึ้นย่อมต้องปลอดภัยขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ ดีป้า เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย การร่วมมือในครั้งนี้ จะนำไปสู่ประโยชน์ทั้งการยกระดับการใช้จ่าย และคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!