fbpx
News update

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งนายอนวัช สังขะทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดคนใหม่

Onlinenewstime.com : บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งนายอนวัช สังขะทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Chief Marketing Officer) บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

โดย นายอนวัช จะเข้ามารับผิดชอบในด้านการบริหารทางการตลาด การสร้างแบรนด์ วางแผนกลยุทธ์ ผลักดันเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด การขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ เป๊ปซี่, มิรินด้า, เซเว่นอัพ, เกเตอเรด, ลิปตัน, อควาฟิน่า, ทีพลัส, และบอส คอฟฟี่

ผ่านการสร้างแบรนด์ การสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด สร้างความแตกต่าง และทำให้ แบรนด์เครื่องดื่มของบริษัทเข้าไปนั่งกลางใจผู้บริโภค

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและขับเคลื่อนแบรนด์เครื่องดื่มให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการรุกขยายพอร์ตโฟลิโอเครื่องดื่มอย่างเต็มรูปแบบ

นายอนวัช สังขะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยสัมผัสได้ถึงการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) และวัฒนธรรมองค์กรที่กล้าคิด กล้าลงมือทำ กล้าต่อยอดไอเดียใหม่ๆ เพื่อผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ร้านค้า คู่ค้า ตลอดจนพันธมิตรให้เติบโตไปด้วยกัน

ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความน่าสนใจ มีจุดแข็งชัดเจน มีศักยภาพและความพร้อมในการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากในทุกแบรนด์ ซึ่งผมจะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในด้านการตลาด

โดยเฉพาะการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพและทันท่วงที ด้วยรูปแบบการทำงานที่คล่องตัว เน้นที่ผลลัพธ์

พร้อมเปิดรับความคิดใหม่ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้ทีมงานได้ทดลองสร้างสรรค์ และยืดหยุ่นในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น โดยให้น้ำหนักกับความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจและการทำงาน เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

สำหรับ นายอนวัช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเอกการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ MBA วิชาเอก International Business and Finance จาก University of Missouri – Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายในสายงานการตลาดมามากกว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นในสายธุรกิจค้าปลีกที่ Tesco Lotus, Robinson และ Siam Piwat ตามลำดับ

ก่อนเบนเข็มมาทำการตลาดในธุรกิจ QSR (Quick Service Restaurant) ในตำแหน่ง Chief Marketing Officer ของ KFC หนึ่งในแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ก่อนที่จะมาร่วมงานกับทางบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเต็มตัว

ทั้งนี้จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของนายอนวัช ถือได้ว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในการสร้างการเติบโตที่โดดเด่นผ่านช่องทางการขายบนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย

error: Content is protected !!