fbpx
News update

ชุมชน อพท. 106 แห่ง การันตีมาตรฐาน SHA พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคนไทย-ต่างชาติ หลังนโยบายเปิดประเทศ 

Onlinenewstime.com : การท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ อพท. สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และต่างชาติ รองรับนโยบายเปิดประเทศ ชู 106 ชุมชนทั่วประเทศ ด้วยแนวคิดท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านมาตรฐาน SHA

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยถึงแนวคิดชุมชนวิถีใหม่ New Normal ว่า ที่ผ่านมา อพท. ให้ความสำคัญต่อกระบวนการยกระดับการบริการของชุมชนให้ได้มาตรฐาน SHA รวมถึงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน

เพราะจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยว ต้องปรับตัวและให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยมาโดยตลอด โดยได้ดำเนินการยกระดับร่วมกับชุมชนตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่แล้ว เนื่องจาก “ประเด็นเรื่องสุขอนามัย” เป็นประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเดินทาง

“เมื่อมีมาตรฐาน SHA เข้ามา จึงถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะมาตรฐานดังกล่าว จะช่วยยืนยันว่าชุมชนภายใต้การดำเนินการพัฒนาและยกระดับของ อพท. มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว

ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 มีชุมชนที่ อพท. เข้าไปพัฒนาและได้มาตรฐาน SHA จำนวนทั้งสิ้น 106 ชุมชน กระจายอยู่ทั่วประเทศ”

SHA ถือเป็นตราสัญลักษณ์ ที่ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงเป็นสิ่งที่ช่วยการันตีได้ว่า ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนั้น ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)   

ดังนั้นการยกระดับ และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในช่วงที่ผ่านมา อพท. ได้ดำเนินการสร้างต้นแบบ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)  เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวได้เมื่อสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

สำหรับชุมชนท่องเที่ยว ที่ผ่านมาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์ SHA นั้น มีการดำเนินตามมาตรการเข้ม 7 ข้อ ดังนี้

1. การจัดเตรียม QR Code ไทยชนะ เพื่อรวบรวมรายชื่อนักท่องเที่ยวสำหรับการประสานงานในอนาคตหากเกิดการระบาดขึ้นในชุมชน

2. การเว้นระยะห่างในแต่ละฐานกิจกรรม โดยการบริหารจัดการและกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละฐานกิจกรรมให้มีความเหมาะสม ไม่แออัดจนเกินไป

3. การจัดเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการนักท่องเที่ยวในแต่ละจุดที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

4. การวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวก่อนการเดินทางเข้าชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวนำเชื้อเข้าไปแพร่ในชุมชน

5. การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ทั้งก่อนและหลังรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำ จุดทำกิจกรรม ยานพาหนะ ห้องพักต่างๆ

6. การแยกสำรับอาหาร กรณีมีการรับประทานอาหารในชุมชน

7. การแจ้งนักท่องเที่ยวให้เตรียมความพร้อมเรื่องหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และประวัติการฉีดวัคซีน หรือการตรวจ ATK

ผู้อำนวยการ อพท. ยังกล่าวอีกว่า นอกจากความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในประเทศแล้ว  แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ซึ่งมีความความพร้อมและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในวิถีปลอดภัย สอดคล้องกับการท่องเที่ยวสีขาว ยังมีศักยภาพที่จะรองรับตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลอีกด้วย  

ทั้งนี้ ตัวอย่างชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน SHA และพร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี ที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเรียนรู้วิถีมะพร้าว การปั่นจักรยานเยี่ยมชมสวนมะพร้าว เยี่ยมชมบ้านร้อยเสา รับประทานอาหารจากเชฟชุมชน และชุมชนโคกไคร จังหวัดพังงา ที่นักท่องเที่ยวสามารถไปทำสปาโคลน ล่องเรือชมป่าชายเลน พายเรือคายัค เป็นต้น

สำหรับการรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น เบื้องต้นนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องปฏิบัติตัวและผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขก่อนเข้าประเทศอยู่แล้ว  และเมื่อเดินทางเข้ามาในชุมชน นักท่องเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของชุมชนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัดเช่นกัน  

error: Content is protected !!