fbpx
Breaking News

ฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ระบาดให้ “7 กลุ่มเสี่ยง ฟรี”

www.onlinenewstime.com : เรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ ตามที่องค์การอนามัยโลก ระบุเป็นสายพันธุ์ที่พบมากตามฤดูกาล ทั้งในไทยและทั่วโลก ได้แก่ สายพันธุ์ A Michigan (H1 N1) A (H3 N2) และ B Colorado ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน การระบาด และลดความรุนแรงจากโรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ป้องกันได้ทั้ง 3 สายพันธุ์ ทั้งหมด 4 ล้านโด๊ส เนื่องจากในช่วงเวลาที่เข้าสู่ต้นฤดูฝน อากาศมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีโอกาสแพร่กระจายมากขึ้น สำหรับ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ดังต่อไปนี้

  1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  2. เด็กอายุ 6 เดือนจนถึง 2 ปี
  3. ผู้มีโรคเรื้อรัง (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง,ไตวาย, เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด)
  4. ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี
  5. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  6. โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  7. โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. / BMI มากกว่า 35 กก.ต่อตรม

สามารถรับการฉีดวัคซีน ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ หรือหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ  โดยสามารถใช้สิทธิขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.สายด่วน สปสช. 1330  และสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422  

เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด  สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถลงทะเบียนออนไลน์และรับวัคซีนได้ ภายใน 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับรหัสยืนยันสิทธิ และให้ทำการติดต่อกับหน่วยบริการ เพื่อนัดหมายเข้ารับวัคซีนต่อไป นับจากวันที่ลงทะเบียนสำเร็จ โดยหน่วยบริการจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนรับบริการอีกครั้ง และเงื่อนไข เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กำหนด

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!