fbpx
Breaking News

จัดเก็บกระทงทั่ว กทม. ปีนี้ ทำจากวัสดุธรรมชาติ 96.3%

onlinenewstime.com : ข้อมูลจากเวบไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผย ถึงการจัดเก็บกระทง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ว่า กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ได้ร่วมกันจัดเก็บกระทง ที่ประชาชนนำมาลอย ในเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา ลำคลองต่างๆ และสวนสาธารณะทั้ง 30 แห่ง ที่เปิดให้ประชาชนลอยกระทง เมื่อคืนวันที่ 11 พ.ย.62

จากการนับ และคัดแยกกระทง ซึ่งเสร็จสิ้นในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 12 พ.ย. 62 รวมจัดเก็บกระทงได้ทั้งสิ้น 502,024 ใบ แบ่งเป็นกระทง ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ จำนวน 483,264 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.3 และกระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 18,760 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.7

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปีนี้ จัดเก็บกระทงได้ลดลงกว่าปี 2561 จำนวน 339,303 ใบ (ปี 2561 จัดเก็บกระทง จำนวน 841,327 ใบ) หรือคิดเป็นร้อยละ 40.3 โดยเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายเพิ่มขึ้นจาก จากร้อยละ 94.7 ของปีที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 96.3 ส่วนกระทงโฟมลดลง จากร้อยละ 5.3 เป็นร้อยละ 3.7

พื้นที่เขต ที่มีปริมาณกระทงมากที่สุด คือ เขตลาดกระบัง จำนวน 33,353 ใบ ส่วนเขตที่มีปริมาณกระทงน้อยที่สุด คือเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 214 ใบ และเขตที่มีจำนวนกระทง ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมากที่สุด คือ เขตลาดกระบัง จำนวน 33,321 ใบ และเขตที่จำนวนกระทงโฟมมากที่สุด คือ เขตประเวศ จำนวน 1,250 ใบ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า แม้ว่าปีนี้จำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ ลดลงกว่าปีที่แล้ว แต่ร้อยละของกระทง ที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติไม่ได้ลดลง แสดงว่าประชาชน และผู้จำหน่ายกระทง มีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้ กทม.ได้ดำเนินการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และนับจำนวนเพื่อเก็บสถิติ จากนั้นจะนำกระทงจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ส่งไปยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่โรงงานขยะหนองแขม ส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยาก จะถูกนำไปทำลายโดยการฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไป

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุด คอยเก็บกระทงบนผิวน้ำ ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพระราม 7 ไปจนถึงบริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ เขตบางนา ระยะทางประมาณ 34 กม. โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ สะพานพระราม 7 ถึงสะพานพุทธ สะพานพุทธฯ ถึงสะพานกรุงเทพฯ และสะพานกรุงเทพถึงสุดเขตบางนา

จัดเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บกระทง จำนวน 203 คน ใช้เรือในการจัดเก็บกระทง และเรือตรวจการณ์ จำนวน 40 ลำ และใช้รถบรรทุกเก็บขนมูลฝอยจำนวน 9 คัน ในการลำเลียง ไปส่งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!