fbpx
Breaking News

ควันบุหรี่ในบ้าน ต้นเหตุที่สัมพันธ์ต่อการกลับมารักษาซ้ำ ในเด็กโรคหอบหืด

www.onlinenewstime.com : คุณรู้หรือไม่ว่า “ควันบุหรี่ในบ้าน” กำลังทำร้ายคนที่คุณรัก !! ควันบุหรี่ เป็นต้นเหตุการทำร้ายคนในบ้าน โดยเฉพาะเด็ก แม่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ โดยทำให้อาการฟื้นตัวได้ช้า หรือส่งผลให้อาการป่วยแย่ลงได้

ข้อมูลจากงานวิจัย เรื่องภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียนที่ มีภาวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงวี้ด โดย รศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านระบาดวิทยาประยุกต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศึกษาในเด็กวัย 6 เดือน ถึง 5 ขวบ จำนวน 240 ราย ที่มี “ภาวะหอบเฉียบพลันและหายใจมีเสียงวี้ด” หรือ “โรคหอบหืด”

ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากความไวผิดปกติ ของหลอดลมต่อสิ่งกระตุ้น เช่น ทำให้ท่อทางเดินหายใจตีบแคบ ทำให้มีอาการหายใจลำบาก ไอ หายใจถี่ มีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก พบว่า ในระยะเวลา 1 ปี เด็กกลุ่มดังกล่าว ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินซ้ำ จากภาวะหอบเฉียบพลันฯ มากถึง 67.5% และที่จำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มีจำนวน 32.3%

ผลลัพธ์ทางคลินิก พบว่า การเข้าโรงพยาบาลของเด็ก มีความสัมพันธ์กับ ผู้ป่วยมีประวัติหอบเหนื่อยมีเสียงวี้ดมาก่อน ผู้ป่วยมีภาวะแพ้โปรตีนนมวัว ภาวะพร่องวิตามินดี ข้อค้นพบที่น่าสนใจหนึ่ง พบว่า “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์” ซึ่งนำไปสู่การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินของเด็ก คือ สภาวะแวดล้อมของผู้ป่วยและครอบครัว จากควันบุหรี่ภายในบ้าน โดยมีการสูบบุหรี่ในบ้านมากถึง 45%

แล้ว “บุหรี่” มีสารอันตรายอะไรแอบแฝงอยู่บ้าง… โดยในบุหรี่ 1 มวน ประกอบด้วยสารพิษกว่า 4,000 ชนิด เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งเป็นตัวทำลายเม็ดเลือดแดง ไม่ให้จับออกซิเจนได้เท่าเวลาปกติ ส่งผลให้ขาดออกซิเจน ทำให้มึนงง เหนื่อย หอบง่าย, ทาร์ ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรัง และมีเสมหะ, อะซีโตน มีผลต่อระบบหายใจ ทำให้มีอาการระคายเคืองในเยื่อบุทางเดินหายใจ รู้สึกเวียนศีรษะ เป็นพิษต่อปอดและตับ, พอโลเนียม เป็นสารกัมมันตรังสี ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งปอด และเป็นสารร้ายแรง ที่จะแพร่ไปยังคนใกล้ชิดได้ด้วย เป็นต้น

การวิจัยยังได้ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหอบเฉียบพลันฯ พบว่า ต้นทุนเฉลี่ยของการรักษาผู้ป่วยเด็ก 1 ราย เท่ากับ 20,269 บาท เกิดจากการรักษา ก่อนมาโรงพยาบาล ระหว่างนอนหรือรักษาตัวในโรงพยาบาล และหลังจากออกโรงพยาบาล โดยการเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็ก ทั้งประเทศคิดเป็นค่าใช้จ่ายราว 779 ล้านบาท

ภาวะหอบเฉียบพลันในเด็ก ยังมีปัจจัยกระตุ้น ให้เกิดอาการหอบหืดตามมาได้อีก จากไรฝุ่น ขนสัตว์ ละอองเกสร มลพิษในอากาศ อาหารทะเล ถั่ว ไข่นม ผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกหลานด้วย ตลอดจนใช้ยาควบคุมการอักเสบของหลอดลมตามแพทย์สั่ง และจัดการสภาพแวดล้อมในบ้าน ให้ปราศจากควันบุหรี่  ซึ่งไม่เพียงจะช่วยลดปัญหาภาวะหอบเฉียบพลันฯ ในลูกหลาน แต่ยังลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ได้อีกด้วย

ข้อมูลจาก : งานวิจัยเรื่องภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียนที่ มีภาวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงวี้ด โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดาวน์โหลดงานวิจัยได้ทาง เวบไซต์

รับชม VDO Clip Motion Graphic ชุดความรอบรู้สุขภาพ กับวิจัยเพื่อสุขภาพประชาชน ตอน : ควันบุหรี่ในบ้านต้นเหตุที่สัมพันธ์ต่อการกลับมารักษาซ้ำในเด็กโรคหอบหืด ได้ทาง เวบไซต์

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!