fbpx
News update

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” เปิดยอดตัวเลขคนเป็นหนี้เสียบัตรแห่ลงทะเบียนสมัครเข้าโครงการพุ่งสูง 10 เท่า หลังปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ เผยเคล็ดลับสำคัญวิธีสมัครให้ได้ผลรวดเร็ว ด้วยแนวคิด “เอกสารครบจบไว”

Onlinenewstime.com : นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย เปิดเผยว่า หลังจาก “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM”  ประกาศปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ให้ลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL จาก เดิม วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็น ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565  สามารถสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ได้ ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

พร้อมปรับทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ เป็น 3 ทางเลือก ดังนี้

1. ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี  

2. ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 

3. ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี  เงื่อนไขตามที่โครงการกำหนด

โดยให้มีผลสำหรับหนี้ใหม่ที่เริ่มผ่อนชำระในโครงการตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 แล้วนั้น ปรากฎว่า มีผู้สนใจเข้ามากรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com  เพิ่มมากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้

โดยลูกค้าที่สมัครเข้าโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้ประจำ และเกินกว่าร้อยละ 50 อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่และประมาณร้อยละ 80 สมัครผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวก ง่ายและรวดเร็ว

นายธรัฐพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยระยะเวลาเพียง 10 วันหลังการประกาศปรับหลักเกณฑ์ใหม่ครั้งนี้ มีผู้สนใจและลูกค้าที่เป็นหนี้เสียบัตรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมาก โดยมีลูกค้ามากกว่า 2,500 ราย สามารถสมัครได้สำเร็จพร้อมได้รับการพิจารณาและรอการติดต่อกลับ ตามแนวคิด “เอกสารครบจบไว

ขณะที่ลูกค้าอีกจำนวนหนึ่งเตรียมเอกสารไม่ถูกต้อง หรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนได้

จึงขอให้ลูกค้าเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีผู้มีรายได้ประจำ) / รายการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน  หรือหนังสือรับรองรายได้ (กรณีอาชีพอิสระ) 4. เอกสารรายงานเครดิตบูโร

สรุปคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ดังนี้ คือ

เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ ครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระ อายุไม่เกิน 70 ปี (นับรวมระระยะเวลาการปรับโครงสร้างหนี้) มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และ เป็นหนี้เสียก่อน 1 กันยายน 2565

โดยลูกค้าสามารถ “สมัครง่ายหลากหลายช่องทาง” ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM  หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ Call Center 1443

error: Content is protected !!