fbpx
News update

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” ขานรับมาตรการแบงก์ชาติช่วยคนเป็นหนี้เสียบัตร ปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ให้คนที่เป็น NPL ก่อน 1 เม.ย. 65 เข้าโครงการได้ พร้อมรับส่วนลดดอกเบี้ยอัตราเดียวที่ 5%

Onlinenewstime.com : นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย เปิดเผยว่า SAM พร้อมดำเนินการตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสถานะเป็น NPL

จาก เดิม วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็น ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อขยายความช่วยเหลือ ให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank)

โดยลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป การปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สมัครเข้าโครงการฯ เนื่องจากจะได้รับดอกเบี้ยต่ำเป็นอัตราเดียว (Single Rate)  เพียง 5% ต่อปี และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี  

นายธรัฐพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา โครงการคลินิกแก้หนี้ ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายระยะเวลาจ่ายคืน การลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้ภาระการชำระค่างวดรายเดือนของลูกหนี้ลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

และโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงปี 2563-2564 โครงการคลินิกแก้หนี้มีมาตรการเพิ่มเติมให้กับลูกหนี้ในโครงการฯ ที่ได้รับผลกระทบภายใต้มาตรการช่วยเหลือ ระยะที่ 3 “ยาสูตรจ่ายเท่าที่ไหว” (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดโครงการคลินิกแก้หนี้ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการสะสมทั้งสิ้นจำนวน 26,701 ราย หรือคิดเป็น  80,844 บัญชี ภาระหนี้เงินต้น 6,120 ล้านบาท โดยเฉลี่ยลูกหนี้ 1 ราย มีเจ้าหนี้ 2 ราย และมีค่าเฉลี่ยเงินต้นคงเหลือ 233,457 บาท

ในจำนวนนี้เป็นลูกหนี้ที่เข้าโครงการในช่วงปี 2563-2564 ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 20,425 ราย หรือคิดเป็น 60,356 บัญชี

สำหรับมาตรการช่วยเหลือ ระยะที่ 3 “ยาสูตรจ่ายเท่าที่ไหว” (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) ที่กำหนดให้ลูกหนี้ชำระหนี้เฉลี่ยได้ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไปของค่างวด ได้รับส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ 1-2 ต่อปี พบว่า ในช่วงดังกล่าว มีลูกหนี้ในโครงการถึงร้อยละ 85 ที่ได้รับส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สรุปคุณสมบัติผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM”  ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนด ดังนี้คือ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อนชำระ)  มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และ เป็นหนี้เสียก่อน 1 เมษายน 2565

และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาผลการสมัคร ตามแนวคิด “เอกสารครบ-จบไว” ควรเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3.เอกสารรายงานเครดิตบูโร  4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีผู้มีรายได้ประจำ) / รายการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน  หรือหนังสือรับรองรายได้ (กรณีอาชีพอิสระ)  

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกบ้านของลูกค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่Call Center 1443 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00-19:00 น.

error: Content is protected !!