fbpx
Breaking News

คริสตัลชวนชุมชนและคนรุ่นใหม่ ร่วมภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

onlinenewstime.com : น้ำดื่มคริสตัล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เดินหน้าสนับสนุน ให้ชุมชนและคนรุ่นใหม่ เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ส่ง “นาย ณภัทร” พรีเซ็นเตอร์น้ำดื่มคริสตัลนำทีมส่งมอบ สถานีรักษ์โลก (Upcycling Station) ให้แก่  โครงการธนาคารศูนย์บาท วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เพื่อส่งเสริมการจัดการ และรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมนำทีมน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมโรงงานเกาะคา จังหวัดลำปาง สายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลแห่งใหม่ล่าสุดของคริสตัล ซึ่งผสานด้วยเทคโนโลยีการผลิต ที่ใช้พลังงานในการผลิตต่ำ ทำให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน และไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับความต้องการน้ำดื่มคุณภาพ ที่เพิ่มมากขึ้นของพี่น้องชาวเหนือ

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “คริสตัล มุ่งมั่นในการเติมความสุข และความสดชื่นให้กับผู้บริโภคชาวไทย ผ่านการขยายการผลิตน้ำดื่มคริสตัล
ให้เพียงพอต่อความต้องการ และครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งดูแลทั้งกระบวนการผลิต ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชม ซึ่งเป็นสิ่งที่น้ำดื่มคริสตัลให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลแห่งใหม่นี้ ใช้เครื่องจักรนำเข้าจากประเทศเยอรมนี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานในการผลิตต่ำ ไม่สร้างมลภาวะ รวมทั้งใช้ระบบ Wastewater Zero Discharge ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิต จะนำมาปรับค่า PH ก่อนปล่อยเข้าบ่อผึ่ง เพื่อนำกลับมาใช้หมุนเวียน ภายในโรงงาน

นอกจากนี้ เรายังมีความตั้งใจ ที่จะร่วมมือกับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำจัดขยะพลาสติก อย่างถูกวิธี และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย”

ด้าน นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ พรีเซ็นเตอร์น้ำดื่มคริสตัล ได้นำทีมนักเรียน จากโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
เยี่ยมชมสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัล ที่ได้มาตรฐานสากล ต่อด้วยการทำกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรีไซเคิลที่วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย พร้อมส่งมอบสถานีรักษ์โลก ของน้ำดื่มคริสตัล เพื่อใช้ในโครงการธนาคารศูนย์บาทฯ

โดยให้ความเห็นว่า “น้ำดื่มคริสตัลให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำดื่ม ที่พิถีพิถันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งวงจรชีวิตของน้ำดื่มคริสตัล ตั้งแต่การผลิต การส่งมอบน้ำดื่ม ไปจนถึงการรีไซเคิลขยะพลาสติกจากขวดน้ำดื่ม

วันนี้นอกจากจะพาน้องๆ เข้าชมกระบวนการผลิตน้ำดื่มคริสตัลแล้ว ยังเป็นตัวแทนส่งมอบสถานีรักษ์โลกของน้ำดื่มคริสตัล ให้กับโครงการธนาคารศูนย์บาท วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ที่จะช่วยสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ใช้แล้วมาแยกชิ้นส่วน ขวดพีอีที ฉลาก และฝา เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป

ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อย โดยเริ่มต้นจากตัวเรา ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”

โฮมเพจ คริสตัล

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!