fbpx
News update

“กอช ชวนปลุกพลังการออม สร้างไอเดียผ่านแอนิเมชัน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 320,000 บาท”

Onlinenewstime.com : กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนเยาวชนและประชาชน ส่งผลงานเข้าประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. หรือ เฟซบุ๊ก กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า  กอช. ชวนเยาวชนและประชาชน สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดแอนิเมชัน (Animation)  หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้เข้าถึงการออมกับ กอช. และตระหนักถึงการวางแผนการออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต

โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทมัธยมศึกษา  ตอนปลาย  ประเภทอุดมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ) สามารถส่งผลงานในรูปแบบบุคคล หรือ ทีม  (กำหนดทีมละไม่เกิน 3 คน) โดยสมัครและส่งผลงานได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม2565

ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดการประกวด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กอช. หรือ เฟซบุ๊ก กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม    โทร. 02-049-9000

error: Content is protected !!