fbpx
News update

กรุงเทพประกันชีวิต ลงนามจัดตั้งสำนักงานตัวแทนเพิ่ม 6 แห่ง หนุนความ “มั่นคง-ยั่งยืน”

Onlinenewstime.com : กรุงเทพประกันชีวิต ลงนามจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินปี 2565 เพิ่มอีก 6 แห่ง สนับสนุนเส้นทางการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพตัวแทนพร้อมมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิธีการทำงาน เน้นย้ำกลยุทธ์ “เราสร้างคน” สู่ตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยว่า ในยุคที่เศรษฐกิจเกิดการผันผวนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อาชีพหลักที่ยังคงเติบโตและเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนได้ ก็คืออาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง เราจึงต้องการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ ด้วยเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงในระยะยาวให้กับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยกรุงเทพประกันชีวิต มุ่งพัฒนาผู้บริหารตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพ และสนับสนุนความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพไปพร้อมกับการสร้างผลผลิต และเมื่อผู้บริหารตัวแทนมีความพร้อม เราก็พร้อมสนับสนุนให้สามารถก้าวเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินในฐานะคู่ค้าของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพ

ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 บริษัทได้ลงนามจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินไปแล้วทั้งหมด 3 แห่งคือ 1.สำนักงานตัวแทนฯ คุณเพ็ญสินี อุทัย เขตบางรัก กรุงเทพ 2.สำนักงานตัวแทนฯ คุณชานิณี ภวัตพิบูล จ.พิจิตร และ 3.สำนักงานตัวแทนฯ คุณสุภาณี สามหมอ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

และในปี 2565 ได้ขยายการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มอีก 6 แห่ง เพื่อรองรับการบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงคือ

– สำนักงานตัวแทนฯ คุณภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

– สำนักงานตัวแทนฯ คุณศักดา ธนสิริกาญจน์ จ.เลย

– สำนักงานตัวแทนฯ คุณสัดทัด แถวพิณี จ.หนองคาย

– สำนักงานตัวแทนฯ คุณคีรติ แสนสิงห์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

– สำนักงานตัวแทนฯ คุณจินดารักษ์ ทะสา อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

– สำนักงานตัวแทนฯ คุณณภัชศา ธาราชีวิน เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน โดยพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบ ได้แก่ สถานที่จัดตั้งอาคาร ความสะดวกสบายในการเดินทางที่ลูกค้าจะมาใช้บริการ เน้นหลักยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นใจในระยะยาว

“การจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากเป็นกลยุทธ์ในเส้นทางการเติบโตในอาชีพให้กับตัวแทนฝ่ายขายแล้ว ยังมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การแบ่งปันเทคนิค วิธีการทำงาน ระหว่างฝ่ายขายทุกคนในทีม และสิ่งสำคัญสุดคือ การให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว” นายอนุชา กล่าวสรุป

กรุงเทพประกันชีวิตมองหาผู้ที่สนใจและต้องการเข้ามาร่วมงานในธุรกิจประกันชีวิต สู่เส้นทางอาชีพที่ให้ความอิสระและมั่นคงพร้อมรายได้ที่กำหนดเองได้ สนใจร่วมงานเป็นตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต สามารถติดต่อได้ที่ 02-777-8888

อนึ่ง กรุงเทพประกันชีวิต มีประสบการณ์และทำธุรกิจมานานกว่า 70 ปี และเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกของคนไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งเป็นบริษัทที่อยู่ใน SET 50 หรือดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 อันดับแรก ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือ

error: Content is protected !!