fbpx
News update

กรุงเทพประกันชีวิต มอบวัตถุดิบอาหารแก่ 7  มูลนิธิ พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทย ให้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างแข็งแรง

Onlinenewstime.com : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดโครงการช่วยเหลือชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมอบวัตถุดิบอาหารผ่าน 7 มูลนิธิเพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเป็นกำลังใจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าถึงโอกาสน้อย และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในการดูแลของมูลนิธิต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ เพื่อสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้ในสังคม

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 เราจึงได้ต่อยอดโครงการ กรุงเทพประกันชีวิต สร้างรอยยิ้ม ส่งความสุขสู่สังคม มอบวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารให้แก่ 7 มูลนิธิ ได้แก่ 1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี 2. บ้านราชาวดีหญิง 3. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) 4. บ้านราชวดีชาย 5. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด (อายุ 4-6 ขวบ)

5. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า(สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการ) 6. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า(สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการ) และ 7.บ้านนนทภูมิ

นอกจากการสนับสนุนด้านโภชนาการเพื่อเสริมสร้างกำลังกาย กรุงเทพประกันชีวิตขอร่วมส่งกำลังใจ และความรู้สึกดีดี พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยให้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างแข็งแรง ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

error: Content is protected !!