fbpx
News update

“กรุงศรี ออโต้” มอบรางวัล Krungsri Used Car Best Dealer Awards 2022 สนับสนุนความสำเร็จพันธมิตรรถยนต์มือสอง

Onlinenewstime.com : “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัล Krungsri Used Car Best Dealer Awards 2022

เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของพันธมิตรผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง ที่มีผลงานและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ดีเยี่ยมในปี 2565 โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

รางวัล Krungsri Used Car Best Dealer Awards 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว รวมถึงพัฒนาคุณภาพและบริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ตลอดจนต่อยอดความสัมพันธ์อันดีผ่านเครือข่ายที่แข็งแกร่งในธุรกิจรถยนต์มือสอง เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้น ตามพันธกิจของกรุงศรี ออโต้ ต่อไป

error: Content is protected !!