fbpx
News update

กรมเจ้าท่า ติดตามสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา เหตุฝนตกหนัก ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

Onlinenewstime.com : นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้มีมาตรการเพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงที่มีฝนตกหนักและรับดับน้ำสูงขึ้น กรมเจ้าท่า ได้มีการออกประกาศ กรมเจ้าท่า ฉบับที่ 231 / 2565 เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือ

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงในช่วงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มีประกาศ ฉบับที่ 49/2565 ให้ประชาชนและหน่วยงาน เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือผู้โดยสาร ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลองและเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำ ผู้ควบคุมเรือลากจูง และเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ำ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกรมเจ้าท่า ดังนี้

1.การลากจูงเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องมีเรือดึงท้ายซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรไม่น้อยกว่ากำลังเครื่องจักรของเรือลากจูง พร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมเรือตลอดเวลา
2. ระมัดระวังเดินเรือจากปริมาณน้ำที่สูงขึ้น ขณะผ่านช่องลอดสะพาน และจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวในระยะนี้
3. ควบคุมความเร็วเรือให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยให้ระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่ง
4.ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยการเดินเรือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และใช้การได้ปกติ

ทั้งนี้ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ระดับความสูงสะพานจากพื้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ สะพานกรุงเทพ สูง 5.31 เมตร สะพานสาทร 9.39 เมตร สะพานพุทธ 5.49 เมตร สะพานกรุงธน 4.86 เมตร และสะพานนนทบุรี 4 เมตร น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลงเต็มที่ในเวลา 01.46 น. และขึ้นเต็มที่ในเวลา 06.46 น.

โดยผู้ควบคุมเรือต้องถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและภูมิภาคสาขาในพื้นที่อย่างเคร่งครัด กรมเจ้าท่า เน้นย้ำ กำชับผู้ให้บริการเรือโดยสารทุกประเภท เดินเรือด้วยความระมัดระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดความปลอดภัย หากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทรสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

error: Content is protected !!