fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ เปิดรับสมัครเจ้าของธุรกิจเข้าสู่ ‘หลักสูตร B2B Franchise’ รุ่นที่ 26

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าปั้นธุรกิจแฟรนไชส์ป้อนตลาด เปิดรับสมัครธุรกิจเข้าอบรมหลักสูตร B2B Franchise รุ่นที่ 26 เคี่ยวนาน 150 ชั่วโมง เจาะลึกทุกมิติธุรกิจแฟรนไชส์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสร้างแผนธุรกิจไปลุยใช้ในชีวิตจริง

พบกูรูจากหลายแบรนด์แฟรนไชส์เมืองไทยชื่อดัง เช่น กาแฟอินทนิล, OfficeMate และ Otteri Wash & Dry เป็นต้น รวมถึงโค้ชด้านการเงินจาก Kbank มาร่วมพิจารณาแผนธุรกิจ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-19 พฤศจิกายน 2565 รับจำนวนจำกัด 50 ราย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า แฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงร้อยละ 20 ต่อปี โดยในปี 2565 มีมูลค่าทางการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์อยู่ที่กว่า 300,000 ล้านบาท และมีทิศทางการเติบโตต่อเนื่อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธุรกิจให้สามารถปรับรูปแบบไปสู่การตลาดแบบแฟรนไชส์ รวมถึงพัฒนาธุรกิจ  แฟรนไชส์ให้สามารถบริหารจัดการ รักษามาตรฐาน และคงคุณภาพได้ โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดจัด ‘สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์’ (B2B Franchise) รุ่นที่ 26 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งระบบสำหรับไปขยายธุรกิจให้เติบโต

เพราะถือเป็นทางลัดของมือใหม่ ที่ต้องการย่นระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ พร้อมรับประกันความสำเร็จจากธุรกิจต้นแบบ ลดข้อจำกัดด้านการใช้เงินลงทุนเพื่อขยายสาขา และมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง

อธิบดี กล่าวต่อว่า “หลักสูตร B2B Franchise ใช้ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 150 ชั่วโมง เริ่มอบรมวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยมีเนื้อหาหลัก 4 Module ได้แก่

1) การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ อาทิ ความรู้พื้นฐานในธุรกิจแฟรนไชส์ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กลยุทธ์การสร้างและบริหารแบรนด์ รวมถึงสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  

2) การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ อาทิ การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน Franchise Operation การสร้างร้านต้นแบบ การคิดค่าธรรมเนียม และการบริหารสาขาแฟรนไชส์

3) กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ อาทิ วิธีการสร้างความต้องการทางการตลาดและการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ การวางแผนการตลาดเพื่อขยายธุรกิจ เทคนิคการ Pitching เพื่อหาผู้ร่วมทุน การวิเคราะห์และคัดเลือกทำเลเปิดสาขา และ

4) การสร้างคู่มือปฏิบัติการ แผนธุรกิจ และสัญญาในระบบแฟรนไชส์

เมื่อผู้อบรมได้รับความรู้ครบทั้ง 4 Module จะเกิดความเข้าใจธุรกิจแฟรนไชส์ในเชิงลึก อีกทั้งได้แนวทางการทำคู่มือแฟรนไชส์ที่พร้อมนำไปใช้กับธุรกิจของตนเองได้ทันที”  

“สำหรับในรุ่นที่ 26 นี้ ได้เพิ่มความเข้มข้นในหลักสูตร โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจแฟรนไชส์ชื่อดัง อาทิ วิทยากรจากบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (กาแฟอินทนิล), อุปกรณ์สำนักงาน OfficeMate, ร้านสะดวกซัก Otteri Wash & Dry, ร้านอาหารเอบิสึ ราเมง,

ไจแอนท์ลูกชิ้นระเบิด, ธุรกิจห้าดาวของ ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน, โค้ชโซอี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์อีกมากมาย

ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถนำเสนอแผนธุรกิจที่ได้เรียนรู้ตลอดการอบรม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสำหรับใช้ต่อยอดกับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารกสิกรไทย (Kbank) มาร่วมพิจารณาแผนธุรกิจด้วย”

“ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’ ตั้งแต่วันนี้-19 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 50 ราย)

คุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี  มีสาขาตนเองหรือสาขาแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 2 สาขา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5953 สายด่วน 1570” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

error: Content is protected !!