fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ เตือน!! ระวังมิจฉาชีพปลอมใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล หลอกลวงให้ร่วมลงทุนหรือทำธุรกรรม

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือน!! ภาคธุรกิจระวังมิจฉาชีพปลอมแปลงใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือ แบบ พค.0401 หลอกว่าธุรกิจของตนเองมีความน่าเชื่อถือ จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจจริง และชักชวนเข้าร่วมลงทุน

ทั้งที่ความจริงตรวจสอบแล้วไม่มีตัวตน แนะก่อนร่วมลงทุนหรือทำธุรกรรมควรเช็คข้อมูลนิติบุคคลผ่านช่องทางของกรมฯ ให้มั่นใจก่อน ทางแอปพลิเคชัน DBD e-Service และ www.dbd.go.th ป้องกันความผิดพลาดและสูญเสียทรัพย์สิน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจสำคัญด้านการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่ประชาชน ควบคู่กับการกำกับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล

ซึ่งกรมฯ ได้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจมาโดยตลอดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และเกิดความน่าเชื่อถือในงานบริการของกรมฯ

ล่าสุด กรมฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีธุรกิจหรือผู้ไม่หวังดีได้นำใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (แบบ พค.0401) ซึ่งเป็นเอกสารที่กรมฯ ได้ออกให้หลังจากที่รับจดทะเบียนฯ เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และนำไปปลอมแปลงเป็นชื่อธุรกิจของตนเอง

กรมฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคลไม่พบว่า มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจจริง และมีการตัดต่อข้อความที่ระบุอยู่ในแบบ พค.0401 ให้มีลักษณะว่าธุรกิจได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมฯ และนำไปอ้างความน่าเชื่อถือแก่ประชาชนที่พบเห็น

ซึ่งถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ สร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือในการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลของกรมฯ อย่างมาก และเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ซึ่งขณะนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป

กรมฯ ขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังก่อนร่วมลงทุนหรือทำธุรกรรม โดยต้องตรวจสอบความมีตัวตนของธุรกิจให้มั่นใจเสียก่อน สำหรับการตรวจสอบแบบ พค.0401 ว่าเป็นของจริงหรือไม่

สามารถพิจารณาได้จากชื่อของนิติบุคคลต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านั้น และต้องมีลายน้ำเป็นตราสัญลักษณ์กระทรวงพาณิชย์

หรือนำเลขทะเบียนนิติบุคคลไปตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลผ่าน 2 ช่องทางคือ 1) Mobile Application: DBD e-Service และ 2) เว็บไซต์กรมฯ www.dbd.go.th เท่านั้น (ค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เลือกหัวข้อบริการออนไลน์ >> บริการข้อมูลธุรกิจ >> DBD DataWarehouse+ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และใช้งานระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

error: Content is protected !!