fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ ปรับโฉม DBD ACADEMY รับเทรนด์เรียนรู้ยุคดิจิทัล

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับโฉมเว็บไซต์ DBD ACADEMY หรือ https://dbdacademy.dbd.go.th ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ตอบโจทย์นักเรียนออนไลน์ยุคใหม่ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าไปเรียนรู้ทางระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning)  ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา

พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ภายในเว็บไซต์บรรจุเนื้อหา 4 หลักสูตร 33 รายวิชา อัดแน่นไปด้วยความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งนำไปสู่ความสำเร็จ คาดตลอดปี 2566 มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30,000 คน

นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจทุกระดับ โดยที่ผ่านมาได้เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยการอบรมให้ความรู้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กว่า 3 ปี ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ได้

กรมฯ จึงต้องใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ หรือ e-Learning  ทางเว็บไซต์ https://dbdacademy.dbd.go.th แบบ 100%  โดยในปี 2563 มีผู้สนใจสมัครเรียน ผ่านระบบ e-Learning จำนวน 22,535 ราย ปี 2564 จำนวน 50,588 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 28,053 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.44 และปี 2565 จำนวน 58,721 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 8,133 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.08

นับเป็นช่องทางที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความต้องการศึกษาเรียนรู้ของผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

แต่เนื่องจากระบบการเรียนการสอนฯ ที่ใช้อยู่นั้นเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2550 ซอฟแวร์และระบบปฎิบัติการบางอย่างยังไม่ทันสมัย ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมเท่าที่ควร และประการสำคัญคือ ระบบไม่สามารถรองรับจำนวนผู้สมัครได้ครั้งละจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ กรมฯ จึงได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบทั้งด้านการบริหารจัดการและหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมรองรับผู้เข้าเรียนผ่านระบบฯ ได้เป็นจำนวนมากและทั่วถึง

ระบบใหม่ได้บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนถึง 4 หลักสูตร 33 รายวิชา ที่ครอบคลุมองค์ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย

1) หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจ

2) หลักสูตรการเงินและบัญชี  (สามารถนับชั่วโมง CPD ได้)

3) หลักสูตรความรู้ด้าน e-Commerce 

4) หลักสูตรการประกอบธุรกิจและภาษาอาเซียน

สามารถเข้าถึงคอร์สเรียนตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างง่าย ไม่ยุ่งยาก และออกหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

นอกจากนี้ DBD Academy ยังมีหมวดหลักสูตรพิเศษ ที่เรียกว่า “DBD POD CLASS” เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่สำคัญ สำหรับผู้เรียนที่ชอบการฟังและคิดวิเคราะห์ “DBD VIDEO” วิดีโอความรู้การทำธุรกิจที่น่าสนใจ “เกร็ดความรู้” เคล็ดลับความรู้ดีดีจากกูรูในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำให้แก่ผู้เรียนอย่างครบวงจร 

เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มโอกาสของ SME ให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ ไร้ข้อจำกัดทั้งเวลาและสถานที่ เป็นผลดีต่อการพัฒนาตนเอง ที่จะสามารถนำเอาความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภควิถีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กรมฯ พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนท่านจากผู้ประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิม ไปสู่การเป็น Smart SME ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง อธิบดีกล่าวในตอนท้าย

error: Content is protected !!