fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ จับมือ โลตัส เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการชุมชน จัดเสวนา ‘ถอดรหัสเคล็ดลับสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด’

Onlinenewstime.com กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ โลตัส เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการสินค้าชุมชน จัดเสวนา ‘ถอดรหัสเคล็ดลับสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด’ สินค้าดีมีคุณภาพ ต้องอวดให้สาธารณชนได้รับรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนห้างโลตัส ทั้งจำหน่ายสินค้าเอง และ ‘ฝากขาย’ สินค้า ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก ภายใต้งาน ‘SMART Local กินดี อยู่ดี ชุมชนดี’

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเต็ม จำกัด หรือ ห้างโลตัส จัดแคมเปญพิเศษ เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บและสร้างโอกาสทางการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริม ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ

1) จัดเสวนาหัวข้อ ถอดรหัสเคล็ดลับสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าขึ้นจำหน่ายบนโมเดิร์นเทรด และ หัวข้อ เคล็ดลับจัดร้านกับฮวงจุ้ยเรียกทรัพย์ การเสวนาทั้ง 2 หัวข้อ เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ ทั้งรูปแบบวิชาการและศาสตร์ทางเลือก ที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นกรอบความคิดด้านความเชื่อ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้มีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเสวนา กว่า 200 คน และเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting 

2) เปิดพื้นที่ภายในห้างโลตัส ภายใต้งาน “SMART Local กินดี อยู่ดี ชุมชนดี” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่มีความพร้อมนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตัวเอง จำนวน 34 ราย เพื่อขยายช่องทางการตลาด ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ และสร้างการรับรู้สินค้าพื้นถิ่นไทยให้แก่สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบ และพร้อมที่จะอุดหนุนสินค้า

นอกจากนี้ ได้ริเริ่มรูปแบบการขยายช่องทางการจำหน่ายแบบใหม่ ‘ฝากขาย’ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสินค้าแต่ยังขาดความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง

โดยโลตัสจะจัดสรรพื้นที่และจัดหาพนักงานขายให้ เบื้องต้นนำร่องเปิดพื้นที่ห้างโลตัส สาขาบางใหญ่ จ.นนทบุรี ให้ผู้ประกอบการ 15 ราย นำสินค้ามาฝากขาย/ทดลองตลาด และจะขยายเปิดพื้นที่ภายในห้างโลตัสสาขาอื่น ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายเพิ่มเติม รวมทั้ง จะมีการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้มากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่การจำหน่ายสินค้า เพื่อจัดเก็บข้อมูล ประเมินความสามารถ/โอกาสความเป็นไปได้ในการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนโมเดิร์นเทรด และนำผลที่ได้รับมากำหนดทิศทาง/รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าพื้นถิ่นไทยต่อไป

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่นำสินค้าขึ้นจำหน่ายก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมธุรกิจกับห้างโลตัส โดยโลตัสจะคัดเลือกสินค้าที่เป็นที่สนใจของผู้บริโภคขึ้นจำหน่ายบนชั้นวางจำหน่ายสินค้า (เชล์ฟ) ของห้างโลตัสทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ กรมฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนขยายช่องทางการตลาด ทั้งในรูปแบบออฟไลน์/ออนไลน์ และได้จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย อาทิ เชื่อมโยงการจำหน่ายสู่ร้านค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ฯลฯ ทำให้เกิดการกระจายสินค้า สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ และเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการฐานรากของประเทศอย่างแท้จริง” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และ e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.th

error: Content is protected !!