fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ จัดสัมมนา “การสร้าง Service Innovation กับธุรกิจโลจิสติกส์ยุค Next Normal”

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ หลักสูตร “การสร้าง Service Innovation กับธุรกิจโลจิสติกส์ยุค Next Normal” พร้อมเปิดรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจำนวน 100 ราย มาเรียนรู้กลยุทธ์การบริหารธุรกิจโลจิสติกส์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์โดยเฉพาะ

นายทศพล ทังสุบุตร

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลอยู่จำนวน 31,243 ราย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เนื่องจากการให้บริการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจทุกประเภท ครอบคลุมการผลิต การค้า การบริการ ทั้งของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การคมนาคม และอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วต้องใช้บริการด้านโลจิสติกส์เข้ามาช่วยส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค

ดังนั้นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม โดยสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมาโดยตลอด จึงกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการ
โลจิสติกส์” หลักสูตร “การสร้าง Service Innovation กับธุรกิจโลจิสติกส์ยุค Next Normal”

โดยคุณพสิษฐ์ ธนาโชติอนันต์กุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ปรึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต จะมาถ่ายทอดและแนะนำโมเดล Service Excellence เพื่อให้การบริหารธุรกิจมีความยั่งยืน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดในองค์กร  เทคนิคการสร้าง Service Innovation พร้อมทั้งการวางแผนกลยุทธ์เชิงรุก และการประยุกต์ใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ

อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า  “การสัมมนาฯ  จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  โดยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom  อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมรับฟังได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มาเข้าร่วมสัมมนากันเยอะๆ ซึ่งการันตีได้ว่า ท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจ และมองเห็นลู่ทางในการดำเนินธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจในยุค Next Normal พร้อมนำพาธุรกิจของท่านก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

error: Content is protected !!