fbpx
Breaking News

กรมทางหลวงเผยตัวเลขอุบัติเหตุเดือนมิย. เพิ่มขึ้น 9% สาเหตุอันดับหนึ่ง คือ ขับด้วยความเร็วสูง

www.onlinenewstime.com : กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย เผยตัวเลขอุบัติเหตุมิถุนายนเพิ่มขึ้น 9% อันดับ 1 คือความเร็วสูง ขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุโดย “ขับรถช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซด์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อก”

ทั้งนี้จากสรุปรายงาน ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จากการรายงานอุบัติเหตุ ทางระบบ HAIMS พบว่าอุบัติเหตุ เกิดขึ้นบนทางหลวง ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 747 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 105 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 631 คน จำนวนรถ ที่เกิดอุบัติเหตุ 1,071 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 11 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 5% ผู้เสียชีวิตลดลง 22% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 22% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 9%

ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ อันดับหนึ่ง คือ ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 71% (531 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 8% (60 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 6% (46 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 5% (35 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 65% (483 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 13% (95 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 7% (49 ครั้ง)

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ คือ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 37% (397 คัน) รถยนต์นั่ง 28% (301 คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 11% (120 คัน)

ซึ่งหากจำแนกตามภาค ของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 24% ภาคตะวันออก 19% และกรุงเทพฯและปริมณฑล 14%

นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 9 คลองพระยาสุเรนทร์ – พระประแดง จำนวน 32 ครั้ง

หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่า จังหวัดชลบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้มีมาตรการแก้ไข ที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวง ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะ ที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญ ในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น

กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามนโยบาย ของกระทรวงคมนาคม “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซด์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกัน และลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย

หากประชาชนผู้ใช้ทาง ต้องการแจ้งอุบัติเหตุ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!