fbpx
News update

กรมชลฯ หารือผู้ว่า กทม. วางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

Onlinenewstime.com : ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วย นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

ร่วมหารือแนวทางในการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบน้ำท่วม บริเวณแนวคลองมหาสวัสดิ์ และคลองบางกอกน้อย ร่วมกับ กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ รองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และเครือข่ายคลองมหาสวัสดิ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุศลศึกษาวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบนโยบายให้ร่วมบูรณาการกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กทม.) อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ของ กทม. และกรมชลประทาน

โดยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง กรมชลประทาน จะใช้คลองในแนวตะวันออกและตะวันตกในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน คลองบางกอกน้อย และคลองแนวรอยต่อพื้นที่ กทม. โดยด้านที่เชื่อมต่อแม่น้ำท่าจีน จะใช้สถานีสูบน้ำคลองมหาสวัสดิ์ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน ส่วนทางด้านที่เชื่อมต่อคลองบางกอกน้อย จะใช้ประตูระบายน้ำฉิมพลี ช่วยในการควบคุมระดับน้ำ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล และสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เตรียมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนในเขต กทม. และปริมณฑลได้ตลอดเวลา ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และตามข้อสั่งการของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

error: Content is protected !!