fbpx
News update

กรมการค้าภายในช่วยเหลือชาวสวนมะนาว ผนึกกำลัง Farm Outlet ทั่วประเทศ คาดจะมีเงินหมุนเวียนจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มากกว่า 1.2 ล้านบาท

Onlinenewstime.com : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  อัดฉีดงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหามะนาวล้นตลาด พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กระจายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด

ด้วยการผนึกกำลัง Farm Outlet ทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกร และคืนกำไรสู่ผู้บริโภค โดยเชื่อมโยงมะนาวจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ในภาวะที่ผลผลิตมะนาวล้นตลาด เพียงผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายในฟาร์ม เอาท์เลทที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป จะได้รับมะนาวแป้นฟรี 1 ถุง

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ได้เดินทางไปยัง Farm Outlet ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  เพื่อเป็นประธานในการจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับเกษตรกรและคืนกำไรให้กับผู้ริโภค Farm Outlet ทั่วประเทศ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบัน เป็นช่วงฤดูกาลผลผลิตมะนาวในประเทศออกสู่ตลาด ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหามะนาวราคาตกต่ำ

กรมฯ จึงได้เร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งรับซื้อมะนาวจากเกษตรกร เพื่อนำมาจัดกิจกรรมกับผู้บริโภค ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดของ Farm Outlet

ตลอดจนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า หรือแหล่งจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรในกรณีที่เกิดปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำหรือล้นตลาด  ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง และคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มากกว่า 1,200,000 บาท

สำหรับมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้ ทางกรมฯ ได้ผนึกกำลัง Farm Outlet ทั่วประเทศ โดยรับซื้อมะนาวจากเกษตรกร กระจายไปสู่ Farm Outlet จำนวนกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใน Farm Outlet ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จะได้รับมะนาว 1 กิโลกรัม เป็นของสมนาคุณ 

“กรมการค้าภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่ชุมชน ในการพัฒนาให้ Farm Outlet เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง และส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใดเราอยากเห็นรอยยิ้ม ทั้งจากเกษตรกรและผู้บริโภคที่ช่วยสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรไทย  เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต” รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวในตอนท้าย

error: Content is protected !!